Hopp til hovedteksten
2Aattearmet-blekksprut350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

MarBank

MarBank er en del av et bioprospekteringsprogram som hører inn under Universitetet i Tromsø. Vår oppgave er å samle inn, artsbestemme, katalogisere og lagre marine organismer. Dyrene blir for det meste samlet inn langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet. I prinsippet er alle dyregrupper interessante i innsamlingsarbeidet men hovedfokus er lagt på bunndyr.

Bildet over: Åttearmet blekksprut: Rossia fabricii fått som bifangst i bunntrål.

MarBank trenger ca. 1 kg. av hver art for at videre analyser skal kunne gjennomføres i laboratoriet etter endt tokt. Mange av dyrene som samles inn er ofte svært små og vi trenger derfor ofte store mengder av disse før vi får tilstrekkelig med materiale. Det er derfor en flott mulighet for oss å kunne delta på Økosystemtoktet om bord på ”G.O. Sars”. Her får vi under hele toktet kontinuerlig tilgang til ferskt materiale som, umiddelbart etter at fangsten har kommet på dekk, kan artsbestemmes, veies og behørig noteres ned i journalen før alle individer av hver art blir pakket i poser og frosset ned i båtens fryserom.

1Grovsortert_bunndyrfauna35.jpg

Grovsortert bunndyrfauna klar for artsbestemmelse og videre prosessering.

Arbeidet om bord gir tett kontakt med personell fra Havforskningsinstituttet som er i besittelse av en god porsjon artskunnskap. Dette har både MarBank og Havforskningsinstituttet stort utbytte av fordi vi kan utfylle hverandre i arbeidet.

3Amphipode350.jpg

Amfipode, Epimeria loricata fått som bifangst i bunntrål.

MarBank er nært knyttet opp mot MarBio som de også deler lokaler med i Forskningsparken i Tromsø. Begge er underlagt universitetet i ishavsbyen. MarBio er en analyseplattform som fokuserer spesielt på å finne biologisk aktive komponenter i marine organismer. Disse komponentene kan for eksempel være stoffer med egenskaper som kan brukes til bekjempelse av bakterier, virus, kreft eller betennelser. Resultater fra denne forskningen vil dermed kunne gi betydelige bidrag i arbeidet med å utvikle nye medisiner. Derfor vil dyrene som samles inn av MarBank på dette toktet potensielt kunne ha en meget stor nytteverdi.

4Mange_borstemark350.jpg

Mange børstemarker,  Brada villosa.

Tekst og bilder av forsker Robert Johansen, MarBank.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet