Hopp til hovedteksten
loddefangst_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Det store loddehalet og gjesten fra Sibir

En av hovedmålene med økosystemtoktet er å overvåke bestanden av lodde i Barentshavet for rett etter toktet å kunne beregne bestandens størrelse, og eventuelt hvor stor fiskekvote som er tilrådelig. Lodde er en arktisk fisk som trives i kalde vannmasser, og på denne tiden av året finner vi den i det nordlige Barentshavet. Vi har nå kommet til utkanten av utbredelsen av loddebestanden, og ved hvert trålhal er det spennende å følge med på om og hvor mye lodde vi får.

Lodde er en stimfisk, og kan opptre i ganske tette stimer, men hittil har vi stort sett bare fått 5–20 lodde i hvert hal. Men så, i går kveld i syvtiden trålte vi som vanlig pelagisk, og mens vi trålte så styrmannen at vi passerte rett over en loddestim i samme dyp som vi trålte – og vips så var trålen full. Fangsten veide til sammen 3745 kg, og fylte to av fiskebingene på G.O. Sars. Vi måtte dele fangsten i 6 deler for å få veid alt sammen. G.O. Sars er imidlertid laget for å kunne håndtere slike store fangster, og etter 45 minutter var all lodden veid og vi var klar for neste trålhal.

loddesortering_350.jpg

Polarsnipe (Calidris canutus)

I forgårs landet en litt fokommen vadefugl fra Sibir på andre dekket, en polarsnipe. Polarsnipen hekker på tundraen i Sibir og overvintrer i Wadehavet og andre våtmarksområder i Europa. Under sommer- og høsttrekket passerer den Norge. Det er ikke uvanlig med flygende gjester om bord på våre fartøyer, for det er alltid noen landkjære fugler som forviller seg langt til havs og som da bruker fartøyer som et sted å hvile.

polarsnipe_350.jpg

Polarsnipen som landet hos oss virket noe forkommen, var ikke redd for oss mennesker eller alle de høye lydene og rare maskinene på dekk. Etter et halvt døgn flyttet den seg ned på tråldekket der den hakket i fisk og rekerester på dekk, og fikk ferskvann å drikke. Dessverre så var antagelig fuglen syk, for natt til 29. august fikk den kramper og døde.

Erik Olsen, toktleder "G.O. Sars"

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet