Hopp til hovedteksten
JH2808_lise_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Hardt arbeid om bord

En skal ikke sammenligne hvor anstrengende de forskjellige arbeidsoppgavene om bord på økosystemtoktet er. Allikevel, en ting er sikkert, guttene og jenta på dekk har tunge arbeidsoppgaver. Arbeidet på dekk har gått knirkefritt på dette toktet uten avbrekk av noe slag og med et stort smil. Dekksfolka på ”Johan Hjort” har virkelig gjort en super jobb.

Jeg startet med å si guttene og jenta, og det er ei jente med blant sjøulkene på dekk. Lise Marie Torrisen har vært lærling om bord på ”Johan Hjort” i snart to år. Dette er hennes siste tur som lærling. Hun er 21 år og kommer fra Bodø. Hun har stortrivdes om bord og skal fortsette i et vikariat ved instituttet. Om fremtiden sier hun at hun vil satse på fiske eller oppdrett.

Bildet over: Lise Marie har valgt seg et tøft yrke

Noen andre som har travle dager er gjengen i byssa. Mat skal man ha, om vi ligger på været eller er travelt opptatt med stasjonsarbeid. I tillegg skal båten holdes i tipp topp stand. De skjemmer oss riktig godt bort med de lekreste retter.  Hver dag til tre-kaffen vanker det nybakte kaker. Det skal bli tøft å komme hjem og gå på vekta.

JH2808_byssegjengen_350.jpg
Vermund, Signe og Sissel skjemmer oss bort med de lekreste retter.

Fiskeprøvetakerne har også en stri tørn på økosystemtoktet. Vi har med én med kompetanse på bunnfisk og én med kompetanse på pelagisk fisk på hvert skift. Vi andre hjelper til så godt vi kan, men disse utgjør kjernekompetansen når det gjelder prøvetaking. På det mest travle sorterer man én fangst og har én stående på dekk på vent mens man er i gang med et nytt trålhal. Da sier det seg selv at det blir travelt. Først blir fangsten sortert, hvis det er mye svamp blir denne plukket ut på dekk. Etter at all fisken er sortert ut blir bunnprøven sortert. Rekene blir tatt ut og gis særbehandling av en rekeekspert som vi heldigvis har med. All fisk blir lengdemålt, hos mange arter blir hvert individ veid enkeltvis, kjønnsbestemt og øresteinene plukket ut. Torsken blir det tatt de aller grundigste prøvene av. Her blir i tillegg leveren veid og magesekken skåret ut og lagt på frys til senere analyser. Når alle prøvene er tatt, blir dataene overført til pc-en på tørrlab-en til videre databehandling.

JH2808_350.jpg
Fiskeprøverommet på ”Johan Hjort” under årets økosystemtokt.

Når en skal gjennomføre et så omfattende tokt som dette, må hele gjengen om bord jobbe som et team. I tillegg til de jeg har nevnt, har vi de som navigerer oppe på broa og sørger for at vi kommer dit vi skal under trygg ledelse av kapteinen, og så har vi de som sørger for at alt går rett for seg nede i maskinen. På forskersiden har vi planktoneksperter som i time etter time bestemmer krill, hoppekreps og andre planktoniske organismer. Vi har en kjemiingeniør som sørger for at overvåkingen av forurensning foregår på riktig måte, og vi har instrumentfolka som logger data av alle slag og sørger for at alle instrumentene virker. På broa står fugle- og hvalobservatører og ser hva som rører seg oppe i lufta over oss og på overflata. I tillegg til at alle gjør sin egen jobb er det viktig at vi kan strekke ut en arm og ta i et tak der hjelpen trengs.

Første del av økosystemtoktet med ”Johan Hjort” avsluttes onsdag 30.08. Da kommer det nye forskere om bord, og jeg vil benytte anledningen til å takke alle om bord for flott innsats så langt.     

"Johan Hjort", 27. august 2006
Petter Fossum (toktleder)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet