Hopp til hovedteksten
JM_final_bilde_1.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Første toktdel ferdig - 8,9 km fisk er lengdemålt

Nå har vi rundet av første toktdel. I 9 dager har vi gjort undersøkelser vest og sør av Spitsbergen. På broa har man registrert en rekke fugle- og hvalarter. Totalt er det registrert 169 hval og 6 arter (fra finnhval til blåhval). 11 ID-fotograferinger (bilde av halen) er gjort av 11 knølhval. Vi har unnagjort 92 bunn- og pelagisk-trålinger. I fiskelab-en har man registrert 92 taksa (arter, familier osv). Av fisk er det tatt 1596 individprøver, lengdemålt hele 20460 fisk. Dette utgjør 8.9 km i total lengde.

Bildet over:
Artsbestemmelse - en vanskelig ålebroseme på styrmannsvakten


JM_final_bilde_2.jpg
Artsbestemmelse - en skate gir utfordringer på skippervakten

Vi har utført bunnkartlegging over en strekning på hele 1300 nautiske mil (ca 2400 km). I tillegg har vi registrert og gjort de første analysene av akustiske data over en nesten like lang strekning.


JM_final_bilde_3.jpg
CTD-systemet gir utfordringer til instrument folkene

Forskere vil bearbeide og analysere de innsamlede dataene sammen med data fra de andre toktdelene.

For meg som har reist i dette området i flere år med FF Jan Mayen, var det i år ekstra kjekt å ha med to hvalobservatører og en fugleobservatør. De har vist en ny side ved dette området, som jeg tidligere ikke kjente så godt til. Alt fra alkekonge til blåhval var nytt for mine øyne. I tillegg hadde vi med to hyggelige og motiverte studenter, som med sitt gode humør gjorde toktet ekstra hyggelig.


JM_final_bilde_4.jpg
Flotte omgivelser ved Kongsfjorden

For alle Havforsknings-ansatte om bord ble det arrangert et innføringskurs i hvalobservasjon. Her ble alle drillet i metode og teknikker. Dette var et hyggelig avbrekk for de fleste.


JM_final_bilde_5.jpg
ID-fotografering av knølhval

En stor takk til alle toktdeltakere som har gjort en flott og verdifull innsats på toktet; Anne Sæverud, Gunnar Langhelle, Willy Richardsen, Silje Seim, Anne-Christine Knag, Espen Rafter, Eilert Hermansen, Per Dahl, Eirik Grønningsæter, Ann-Kristin Abrahamsen, Ivan Ahlquist, Leif Austgulen og Kjell-Arne Fagerheim. I tillegg en stor takk til mannskapet på Jan Mayen som alltid er positiv og gjør det beste for at vi skal få gjort undersøkelsene våre på best mulig måte.


JM_final_bilde_6.jpg
Innføring i hvalobservasjon


JM_final_bilde_7.jpg
Kartlegging av havets bunn med programmet SISFF Jan Mayen 21.08.06
Thomas de Lange Wenneck

 

Se også

laste den ned her.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet