Hopp til hovedteksten
sommerfugl_2_150px.gif
Utskriftsvennlig versjon

Sommerfugler svermet for "Johan Hjort"

Midt i Barentshavet, øst for Bjørnøya, fikk de seg en spesiell opplevelse om bord på FF Johan Hjort, da sommerfugler svermet inn over båten. Målet med toktet er å kartlegge økosystemet, men ingen hadde tenkt på å ta med insektsforskere… [29.08.05]


Det var i 7-8 tiden lørdagsmorgen at en sverm av sommerfugler kom flyvende inn midt i Barentshavet, øst for Bjørnøya, og satte seg på FF ”Johan Hjort”. Dette skjedde like i forkant av en vindøkning fra sørøst som førte til en økning av lufttemperaturen fra 7 ºC til 12 ºC.

Det store pågående toktet i Barentshavet har med personell for å kartlegge hele det marine økosystemet i området, men innsektsforskere har vi ikke tenkt på. Vi er derfor ikke sikker på hvilken art dette dreier seg om, og følgelig heller ikke om dens biologi og vandringer…

Tatt av vinden?

- Sommerfuglene dere har fått besøk av heter fjellbørkemåler (Epirrita autumnata), kan fagkonsulent Lars Ove Hansen ved Zoologisk Museum (Universitetet i Oslo), fortelle. - De har hatt enorme angrep i Nord-Norge denne sommeren, hvor de blant annet kalles laumakk.

Insektsforskeren ved Bergen Museum, Lita Greve Jensen, forklarer at det ikke er uvanlig at sommerfugler flyr langt, og driver med vinden.

- Disse sommerfuglene har nok kommet med sørlige vinder og satte seg ned på forskningsfartøyet for å kvile seg, tror hun.

Greve Jensen vet at det har vært sommerfugler ved oljeplattformer i Nordsjøen, men kjenner ikke til om det er observert sommerfugler i Barentshavet.
-  Jo lenger nord de kommer, dess vanskeligere blir det for de å overleve.

Av: Kjell Nedreaas, toktleder på FF Johan Hjort og Anette W. Petersen, ansvarlig for nettsiden på land

~ Se omtale i Aftenposten (29.08.2005)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet