Hopp til hovedteksten
Catchmeter.jpg
Utskriftsvennlig versjon

CatchMeter - fiskemåling for fremtiden

Som en del av økosystemtoktet på "G.O.Sars" blir det gjennomført innledende uttesting av det nye målesystemet CatchMeter. Systemet skal automatisk artsgjennkjenne, lengdemåle og beregne volum/vekt til fisk ved hjelp av billedanalyse og laserteknologi. Maskinen har et transportband som fører en og en fisk gjennom en måleenhet som inneholder kamera, lys og laser. [22.08.05]


Artsgjenkjenningen baseres på en kombinasjon av fiskens form og fargesammensetning. For at maskinen skal gjenkjenne en art må den læres opp ved å mate maskinen med en god del fisk innen hver art. Det blir laget en unik statistisk beskrivelse av hver art ved at programvaren analyserer de innsamlede bildene. Disse kriteriene vil så bli brukt til å bestemme arten når maskinen er i drift.

Så langt i toktet har det vært et begrenset antall arter hvor volumet er stort nok til å lære opp maskinen. Det har foreløpig bare vært nok fisk til å lære opp maskinen å gjenkjenne fem fiskearter. For disse artene er det utført en  rekke tester  I en begrenset  test som inkluderte alle fem arter lå gjenkjenningsprosenten på 100%. I en test med 900 fisk av samme art lå prosenten på 97%.

Siden CatchMetereret også lengdemåler fisken, har vi gjort noen innledende tester og sammenlignende målinger med målebrett hvor resultatene fra dette er svert lovende. På den siste delen av toktet vil vi også prøve ut lasersystemet som beregner  volumet til fisken.

Uttestingen så langt har vært svært lovende. Vi ser for oss at CatchMeteret i fremtiden vil være med på forenkle prøvetakingen om bord på forskningsfartøyene. I en ferdig utforming vil det også være tilknyttet et tilførselenhet som fører en og en fisk frem til transportbandet, samt et utsorteringsystem og med mulighet for tilkobling av elektronisk båndvekt. Det er også tenkt at systemet skal kunne brukes på kommersielle fiskebåter og ved mottaksanlegg for fisk.

Av Bjørn Totland og Jan Tore Øvredal (Havforskningsinstituttet)
Cato Svellingen og Darren White (Scantrol)