Hopp til hovedteksten
elena1_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Håkjerringa, slik jeg møtte henne…

Noen ganger får man seg en overraskelse når man går på dekk for å se hva som er i trålfangsten. Denne gangen hadde noe stort noe forvillet seg inn i trålen, og dette store viste seg å være en over to meter lang håkjerring på minst 400 kg. [25.09.05]


Håkjerringa kan bli over seks meter lang, så dette eksemplaret var ikke så stor til håkjerring å være. Men stor var den, og ikke så lite skremmende, der den lå og vred seg på dekk.

Dette er en arktisk haiart som vanligvis finnes på 200 til 600 meters dyp. I våre havområder finnes den i området mellom Grønland, Island, De britiske øyer og Norge, og videre nordover i de arktiske områdene. Det eksemplaret vi fikk ble tatt på 220 meters dyp i det nordøstlige Barentshavet, hvor vanntemperaturen var rundt 0 grader.

Det er en rovfisk, som lever av fisk som torsk, lange, hyse, uer, sild og skater. Men den kan også gå løs på artsfeller, sel, sjøfugler og småhval når den fra tid til annen søker opp mot overflaten for å finne føde. Den orienterer seg ved hjelp av luktesansen, og synet er svært dårlig. Øynene er ofte infisert av en parasitt, og det syntes også være tilfelle med eksemplaret vi fikk om bord.

Men vi hadde ikke bruk for noen håkjerring, så etter at den var fotografert, ble den sluppet ut igjen, noe vi får tro den var godt fornøyd med etter den skremmende opplevelsen. For det er vel all grunn til å tro at det hele tross alt var mer skremmende for den enn for meg.

Elena Eriksen
toktdeltaker, G.O. Sars

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet