Hopp til hovedteksten
emiliania_oppblomstring.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Grønt hav

Det siste døgnet har havet antatt en melkeaktig turkis farge. Dette skyldes oppblomstring av planteplankton kalt Emiliania huxley , som har vært observert i dette området siden 2001. Vi antar at det skyldes økt vanntemperatur og at det kan være en indikator på klimaendring i Barentshavet. [30.08.05]


Emiliania huxley er mikroskopisk kalkflagelaten, det vil si en type encellet planteplankton. Cellene er dekket med små kalsiumskjell, og oppblomstringer med store konsentrasjoner av algen er derfor synlig som en melkeaktig turkis farge av overflatevannet. 

Store oppblomstringer av denne typen som vi ser i år har kun vært observert siden 2001, og man antar at slike oppblomstringer skyldes økt vanntemperatur. På denne måten kan Emiliania huxley  være en god indikator på klimaendringer i Barentshavet og andre havområder med kaldt vann.

Emiliania huxley er ikke direkte giftig og man finner store mengder av den i dietten til krill i områder med Emiliania oppblomstring. Hvorvidt og hvordan den påvirker utbredelsen av fisk og andre arter av dyreplankton er ikke studert. For sjøpattedyr er imidlertid Emiliania oppblomstringer ugunstig. Algen gjør vannet uklart, og sjøpattedyr som i stor utstrekning bruker synet til å orientere seg og finne mat får da vanskeligere betingelser i slike områder. Sjøpattedyrene ser derfor ut til å trekke ut av områder med Emiliania-oppblomstring. Dette ser vi tydelig på økosystemtoktene fra tidligere år, der vi har gjort svært få observasjoner av hval eller sel i områder med Emiliania.

Av: Erik Olsen, "G.O.Sars"

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Plankton

Ordet plankton er opprinnelig gresk og betyr "det som svever". Plankton er en fellesbetegnelse for flere ulike organismer som lever i åpne vannmasser, både små dyr og encellede organismer med evne til fotosyntese. De har til felles at de har liten svømmeevne og lar seg drive med strøm og bølger.

Plankton