Hopp til hovedteksten
svartfisk_500px.gif
Utskriftsvennlig versjon

Ein sjeldan gjest ved Bjørnøya

Av og til dukkar det opp fisker i trålen som få har sett før, og vanligvis er det meir varmekjære arter som har forvirra seg opp i til våre områder. Torsdag ettermiddag dukka det opp ein rar fisk i 0-gruppetrålen… Etter nærmare ettersyn viste deg seg å vere ein engelsk svartfisk (Schedophilus medusophagus). Denne fisken lever i dei frie vannmassane og beiter på maneter og salper. [14.08.05]

Engelsk svartfisk, Schedophilus medusophagus.
Foto: John Alvsvåg
 

Arten er utbredd over heile kloden og reknast som ein sub-tropisk art. Arten har ei utbreiing som strekkjer seg frå kysten av Namibia og opp mot Island. Det er også gjort funn i Middelhavet. Den nordlegaste registreringa me kunne finna er frå Irmingerhavet, så vårt funn er spesielt.

Fisken er sjølvsagt tatt vare på og vil bli nærmare undersøkt når "G.O. Sars" kjem til Bergen.

John Alvsvåg
totktdeltaker på FF G.O. Sars

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet