Hopp til hovedteksten
Fangst
Utskriftsvennlig versjon

"G.O.Sars" er i gang med økosystemtoktet

FF G.O. Sars startet ut fra Dampskipskaia i Tromsø lørdag ettermiddag for å delta i årets økosystemtokt i Barentshavet. De tre norske forskningsfartøyene "G.O.Sars", "Johan Hjort" og "Jan Mayen" deltar på toktet, sammen med de to russiske "Smolensk" og "Fridtjof Nansen". [09.08.05]

Av Sondre Aanes, toktleder på "G.O.Sars"

For å få et best mulig bilde av hele økosystemet er det mange delundersøkelser som skal utføres; observasjoner av hval og sjøpattedyr, tråling etter fisk, akustiske registreringer av fisk, innsamling av bunndyr, måling av plankton, temperatur og saltholdighet for å nevne noe.

Med så mange ulike delundersøkelser er vi selvsagt spente på hvordan toktet ville forløpe. Nå, etter tre dager, har vi kommet godt i gang med undersøkelsene, og fått sett alt fra hval til plankton. Så langt har vi heldigvis vært godt hjulpet av pent vær og rolig sjø.

1008_vaer_150px.gif
Heldigvis har vi hatt mye bra vær så langt.

1008_traal_150px.gif
Trålen på vei ut.

1008_fangst_150px.gif
Noe av fangsten.

 
Fram til 14. august 2005 skal vi dekke områdene langs Egga-kanten nord til Bjørnøya, deretter går ferden tilbake til Tromsø før vi fortsetter østover.

Vi kommer jevnlig tilbake med flere rapporter for hvordan toktet og de ulike delundersøkelsene går etter hvert.

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet