Hopp til hovedteksten
Alderslesing
Jostein Røttingen leser alder på sildeskjell mens Ståle Kolbeinson noterer tallene. 
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Ser vidt og ser dypt

Toktdagbok: Ute i havet er det få stimer som blir registrert på ekkoloddene. Det er gjerne store avstander mellom hver registrering. Derfor er det fristende å si at området er nesten helt tomt for sild. Men med sonar kan vi se langt mer enn med ekkolodd. 
Om bord på ”Vendla” er det montert en fiskerisonar som sender lydbølger i en horisontal vifte 3500 meter ut fra skipet, og en vertikal vifte som dekker ut til 1200 meter. All fisk som er innenfor dette store volumet blir sett på sonarskjermen. 
 
Untitled.jpg

Analyserer: De fleste stimene innenfor rekkevidden blir registrert ved hjelp av analyseprogrammet PROFUS. I enkelte områder, slik som dette, er det tette forekomster av små sildestimer. Til venstre er den horisontale viften, og til høyre er den vertikale viften. Den vertikale viften viser også hvor høyt i vannsøylen stimene svømmer.

Foto: Sindre Vatnehol
 
Dette gir oss et helt annet bilde enn det som er sett på ekkoloddene. Til tider er det sett flere små sildestimer samtidig på sonarskjermen (se sonarbildet). Under slike tette forekomster kan det være vanskelig å holde tellingen på alle stimene.
 
GPS-merking
Alle de registrerte stimene får tildelt sitt GPS-koordinat. Dette gjør det mulig å se hvor på linjene det er størst forekoster av sild. 
Foto: Sindre Vatnehol
 
Sonaren er tilrettelagt slik at de akustiske dataene kan blir lagret, og ved hjelp av analyseprogrammet PROFUS (se bildet over) er vi i stand til å lese gjennom dataene og registrere de ulike stimene. Hver stim blir markert med en rød firkant. Under toktet blir alle data analysert.  Her får hver enkelt stim tildelt sin GPS-koordinat. Allerede nå er det registrert over 500 stimer. Disse stimene er spredt ut over er stort areal, men det er tettere forekomster langt vest (ca. 4ºE) og langt øst (ca. 7.5ºE) i linjene (se figuren). 
 
Glassplate med sildeskjell

Glassplater med sildeskjell klare til alderslesing.

Foto: Kjartan Mæstad
 
Toktkart

Fremdrift: Her er oversikt over kursene de tre båtene har dekket så langt. Gjenstående kurser er market i svart.

Foto: Kjell Rong Utne
 
Godt voksen

Aldersringer på et sildeskjell sett gjennom lupe.

Foto: Kjartan Mæstad
 
 
 

 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild