Hopp til hovedteksten
M. Ytterstad
"M. Ytterstad" er ett av tre innleide fiskefartøy til sildegytingstoktet.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Klargjøring, planlegging og nesten en verdensrekord

Toktdagbok: Gytetoktet på norsk vårgytende sild (NVG-sild) i fjor endte opp med tidenes beste dekning av bestanden. Toktkoordinator Aril Slotte regner med en enda bedre kartlegging i år. 

I Ålesund i dag har mannskap, teknikere og forskere klargjort de tre fiskebåtene, ”Libas”, ”M. Ytterstad” og ”Vendla” til 12 dagers tokt i Norskehavet og langs Norskekysten. 
 
- Nå er det tre flotte fartøy som skal ut på tokt med alt ønskelig utstyr som senkekjøl og ekkolodd og sonarer, sa Slotte i ettermiddag på broen på ”Libas” da toktdeltakerne fra alle båtene var samlet til informasjonsmøte før toktet settes i gang.
 
Aril Slotte

Aril Slotte

Foto: Kjartan Mæstad
 

Legger de siste planer

Planleggingen av nøyaktig hvilket område som skal dekkes i år, pågår helt til det siste. Det er fire båter ute for å leite etter sildeforekomster vest i Norskehavet. Men på grunn av stormen i forrige uke, ble det forsinkelser for noen av båtene. I dag har det vært vanskelig å få kontakt med båtene og få rede på hva de har registrert. Siste strek på kartet er ikke satt i skrivende stund.
 
Planleggingsmøte

Toktkoordinator Aril Slotte orienterer toktdeltakerne fra alle tre båtene før avgang.

Foto: Kjartan Mæstad
 
- I utgangspunktet skulle det være to båter på dette toktet. Det ble tre for å kunne dekke det mulige innsiget fra vest. Fangster har vist at det står sild lenger vest enn det gytetoktet i utgangspunktet skulle dekke, sa Slotte på møtet.
 
”Vendla” får oppgaven med å gå ut i Norskehavet og kartlegge sild som eventuelt kommer inn fra vest. ”Libas” og ”M. Ytterstad” går kurslinjer nordover langs kysten for å dekke gyteområdene. 
 
To båter snart klare

"Vendla (nærmest) og "Libas" til kai i Ålesund.

Foto: Kjartan Mæstad

- Første gang

I tillegg til å rigge opp arbeidsområder for teknikerne og planlegge kurskart, er også ekkoloddene på de tre båtene blitt kalibrert. Siden disse akustiske observasjonene er viktige for kartleggingen, er det viktig at ekkoloddene på de tre båtene måler så likt og riktig som mulig. Derfor må de kalibreres. Det skjer ved at metallkuler med kjent ekko, eller målestyrke, senkes ned under ekkoloddene. 
 
Egil Ona

Egil Ona og en av kulene han bruker til kalibrering av ekkolodd.

Foto: Kjartan Mæstad
 
- Vi skal kalibrere fem ekkolodd på tre båter på en dag. Det har ingen gjort før, så det blir en verdensrekord, sa forsker og ekkoloddekspert Egil Ona tidlig på dagen. 
Han skryter av de gode forholdene ved dypvannskaien i Ålesund, som gjør den omfattende kalibreringsjobben langt enklere enn vanlig. Imidlertid forsvant dagslyset litt vel raskt. Med mørket begynte det å trekke ganske mye stor fisk - trolig torsk – inn i havnen. Dette forkludret kalibreringen. Dermed ble det umulig å gjøre seg ferdig på én dag, og denne verdensrekorden må Ona prøve seg på en annen gang.
 
Libas

Libas

Foto: Kjartan Mæstad
 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild