Hopp til hovedteksten
retro_figur_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

RETRO

RETRO står for Response of Tropical Atlantic Surface and Intermediate Waters to Changes in the Atlantic Meridional Overturning Circulation og skal bedre vår forståelse av hvordan temperatur blir transport til høye breddegrader gjennom Golfstrømmen.

En stor del av varmen som kommer opp langs norskekysten, har sin opprinnelse i de områdene i Atlanterhavet nord og sør for ekvator som RETRO ønsker å få kartlagt bedre. Under dette toktet er det området utenfor kysten det nordlige Brasil som skal undersøkes.


Kartleggingsområder utenfor Brasil.

Både egenskapene til vannet  (temperatur og salt) og mengden vann som transporteres i Golfstrømmen fra tropene til høye breddegrader kan ha stor innvirkning på vårt klima. Ved å studere koblingen mellom tropene og høye breddegrader kan vi bedre forstå prosessene som er involvert.

Et særskilt fenomen vi ønsker å studere, er noe som vi ser i klimamodeller, men som i liten grad er dokumentert av data. Hvis man i modeller legger inn lavere transport av varmt vann til høye breddegrader, ser man at tropene akkumulerer mer varme. Dette vises imidlertid ikke i overflaten. Alle rekonstruksjoner av perioder med mindre transport av varme vannmasser til høye breddegrader viser liten eller ingen respons i det tropiske overflatevannet.

Klimamodeller antyder at tropenes akkumulerte varme fører til at termoklinen blir dypere og varmere. Termoklinen er den øvre delen av vannsøylen som er betydelig varmere enn dyphavet. I figuren under ser vi en slik temperaturrespons langs et tverrsnitt av Atlanteren. Vi ser at særlig områdene rundt tropene, og sør for tropene, blir betydelig varmere.


Modellresutat som viser akkumulert varme i tropiske farvann når mindre varmt vann transporteres til høye breddegrader. Modelldata (MITemic) utført av Kerim Nisancioglu, under utarbeidelse.

Under toktet i 2008 ønsker vi ta prøver i tropene i Atlanteren fra dyp på 500-1500 meter for å se om denne responsen er reell.

Prosjektleder

Trond Dokken
Bjerknessenteret

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.