Hopp til hovedteksten
paleodrake_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

PALEODRAKE

Paleodrake har som overordnet mål å bedre forståelsen av hvordan klima har variert bakover i tid i den sørlige hemisfære, med spesielt fokus på området omkring Drake-passasjen (se figur).


Borelokaliteter (ST1-3) og gjennomsnittlige frontposisjoner; den subantarktiske fronten i rødt, den polare fronten i grønt og maksimum sjøisutstrekning er representert ved blåe punkter. Brerekonstruksjoner vil bli utført på Sør-Georgia (SG).

Prosjektet vil samle inn nye datasett fra hav og land som dekker de siste 15 000 årene. Disse vil forene ny kunnskap om de antarktiske vannmassene, og deres globale betydning, med isbreenes aktivitet og respons på naturlige klimaendringer. Ulike klimamodeller vil analysere klimaendringer i det samme området, noe som vil bidra med dynamiske analyser av de overordnede endringene prosjektet kommer til å avdekke.

Et av målene til Paleodrake er derfor å produsere kvantitative rekonstruksjoner og nummeriske simulasjoner av havstrømmer og atmosfærisk sirkulasjon som langt overgår de instrumentelle dataseriene. Dette vil være nødvendig for bedre å kunne beskrive den naturlige klimavariabilitet som kjennetegner denne regionen. Å innhente nye data fra havet og fra land vil også være nødvendig hvis vi bedre skal forstå hva slags innvirkning de polare prosessene i den sørlige hemisfære har på det globale klimaet. 

Paleodrake består av tre moduler som på hver sin måte vil bidra med å gi svar på de problemstillingene som her er skissert:

Hav: Tre lokaliteter vil bli oppsøkt med ”G. O. Sars” og marine kjerner vil bli tatt fra disse stedene. Kjernene er grunnlaget for videre analyser som blant annet vil kunne si noe om temperaturendringer, sjøisutstrekning og skifter i strømningsforhold gjennom Drake Passasjen.

Land: En gruppe på tre forskere vil bli satt i land fra ”G. O. Sars” på Sør-Georgia. Her vil teamet bore en serie med innsjøer og fjorder. Dette vil danne grunnlaget for fremtidige brerekonstruksjoner og rekonstruksjoner av fortidige skifter i atmosfæriske sirkulasjonsmønster.

Modeller: Hurtige modeller av typen EMIC (Earth System Model of Intermediate Complexity) vil analysere klimaendringer over lengre tidsperioder, og vil av den grunn alene være et viktig verktøy for dette prosjektet. Disse ”grove” modellkjøringene vil bli utfylt av mer sofistikerte klimamodeller (AOGCM) som vil gi en mer detaljert forståelse av de rådende prosessene, men kjøringene vil dekke mindre tidsperioder.

Paleodrake står for "Paleoceanagraphic and climatic variability on decadal to millennial timescales across the Drake Passage".

Koordinator og kontaktpersoner

  • Koordinator for prosjektet: prof. Ulysess Ninnemann (Institutt for geovitenskap (UIB) og Bjerknessenteret for Klimaforskning)
  • Kontaktperson landmodul: dr. Øyvind Paasche (Bjerknessenteret)
  • Kontaktperson modellmodul: dr. Kerim  Nisancioglu (Bjerknessenteret)

Bjerknessenteret

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.