Hopp til hovedteksten
photo1a372.gif
Utskriftsvennlig versjon

Tråling og nye eksperimenter med fisk

I dag har det pågått en del bunntråling på grunt vann, uten de helt store fangstene av gobider og lysing. Båten seiler derfor utover ettermiddagen mot en dypere stasjon for å få mer fisk til de marinbiologiske eksperimentene som foregår om bord.

Over:
Solen går sin gang over ”G.O. Sars” på dens tokt på Skjelettkysten.

Dagens forskning har blant annet bestått av en del atferdsstudier på gobider. Ett av dem har vært å finne ut om gobiene foretrekker, sandbunn eller mudderbunn som substrat. Ved å legge ulik bunn i forskjellige akvarier, studerer man hvilke de velger. Så langt ser det ut som de foretrekker mudder, men forskerne skal studere dette litt nærmere. Et annet atferdsstudium har tatt for seg forholdet mellom gobider og maneter. Det ser ut som om gobidene ikke bryr seg noe særlig om manetenes brennende gift. Ved å trekke et gjerde mellom maneten ved den ene siden av akvariet og gobien på den andre siden, kan man se om fisken holder seg borte fra maneten eller ei. Så langt virker det som om at gobien ikke bryr seg om manetens tilstedeværelse, og tar seg gjerne en tur innom på den andre siden av gjerdet.


photo2a372.gif
Gobien bryr seg lite om manetenes brennende gift, og tar gjerne en tur innom naboen på andre siden av gjerdet.

Et av de spennende trålforsøkene ble utover kvelden gjort med planktonredskapet MOCNESS. Denne ble oppfunnet av amerikaneren Peter H. Wiebe, som for øvrig var med på ”G.O. Sars”’ forrige tokt til Antarktis. Dette er et redskap med flere miljøsensorer, som normalt sett kan måle saltinnhold, temperatur og lysforhold. Fordelen med dette redskapet er at det kan opereres fra dekk, hvor man dermed kan sammenligne sensorenes data med andre måleinstrumenter om bord. Redskapet har flere planktonnett som kan åpnes og lukkes der hvor man trenger informasjon i vannmassene. En kan også måle tidseffekter, for eksempel hva som skjer i løpet av en soloppgang eller solnedgang. Ofte kommer ulike arter opp til overflaten til ulik tid ved en solnedgang. Åpner man ulike nett med for eksempel en ti minutters intervall, vil man fange forskjellige typer dyr. 


photo3a372.gif
Her sjøsettes MOCNESS, som er en planktonsamler med flere sensorer, og nett som kan åpnes og lukkes etter behov.

 

Tekst og foto

Kim E. Andreassen
Universitetet i Bergen

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.