Hopp til hovedteksten
tral_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Første trål av gobi og hake

I løpet av natten foretok "G.O. Sars" omfattende akustiske studier av bunnforholdene utenfor kysten av Namibia. Søkingen muliggjorde den første vellykkede bunntrålen i løpet av formiddagen.


Fangsten besto av en mengde gobider, et par lysing og hestemakrell. Men hovedsakelig fikk man opp en stor masse av maneter som fisken lå mellom.

Så snart trålen var over ripen, kastet marinbiologene seg over fangsten for å sikre seg gode eksemplarer til sine ulike forsøk. Fisken ble tatt opp i store vannkar, hvor forskerne begynte å punktere oppblåste svømmeblærer, og for å se hvilke individer som overlevde trålturen. Fiskens svømmeblære blåses opp i forhold til redusert atmosfærisk trykk når den blir dratt opp. Det hender at den kan forstørres opp til ti ganger sin opprinnelige størrelse.


gbi_400.jpg
Slik ser en gobi ut, og ser ikke ut til å la seg påvirke av manetenes brennende gift.

Dessverre overlevde ikke hakene (lysningene), slik at man kunne gjøre forsøk på dem. Derimot fikk man mange fine eksemplarer av gobider som skal brukes til ulike studier av dens reaksjoner under ulike variasjoner av oksygen. Et av forsøkene går ut på å ta ut gobidens/hakens hjerte for å måle dets hjertefrekvens og styrke under ulike oksygen- og sulfidforhold. Det viser seg at hjertets deres slår lenge etter at det er tatt ut av fisken.


hkemat_400.jpg
Her ser vi at hake (lysing) har spist to gobi. Den ene er helt fin, den andre er ufordøyd. Dette tyder på at haken spiste gobidene både før og etter at den havnet i trålen.

En del maneter ble også tatt vare på. Noen av forskerne vil brenne seg selv på dem, for å se om det fungerer å smøre seg inn med gobider på forhånd eller ei. Ikke bare kan gobidene leve under ekstremt lave oksygenforhold, men det ser også ut som om de er upåvirket av manetenes brennende gift.


transect18kHz_400.jpg
Her ser vi nattens målinger av bunnforholdene utenfor kysten av Namibia. Legg merke til den sammenraste bunnen og stigende gassky.

Ut over natten vil man foreta pelagisk tråling opp mot havoverflaten. Det viser seg at gobidene går opp til overflaten om natten, uten at noen vet hvorfor. Dette er ett av spørsmålene man vil prøve å finne ut av i løpet av toktet.


punktering_400.jpg
Overskuddsluft slippes ut fra svømmeblæren ved at man punkterer den med en nål.

 

Skrevet av

Kim E. Andreassen
Universitetet i Bergen

 

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.