Hopp til hovedteksten
temp_along_track-copy372.jpg
Utskriftsvennlig versjon

På vei ut av krillområdet

”G.O. Sars” er på vei gjennom fronten mellom antarktisk og subantarktisk farvann. Dette betyr at vi er ute av områdene der vi kan vente å finne krill, i hvert fall den arten som har vært i fokus på dette toktet; Euphausia superba.

Bildet over:
Temperatur langs ruten.

Den flerfargede streken på dette kartet viser vanntemperaturen langs nesten hele reiseruten vår. Oppe i venstre hjørnet kommer vi sørover langs kysten av Argentina fra utgangspunktet i Montevideo, Uruguay. Vanntemperaturen sank først under ti grader omtrent ved Falklandsøyene. På det sørligste punktet - nede i høyre hjørnet - var temperaturen i vannet nesten null.


temp_profile_29_44-48aa372.jpg
Polarfronten går der strømmen er sterkes (lengste pilene ut fra toktruten) og temperaturen går fra gul til grønn. 

Her kan vi se fronten mellom antarktisk og subantartkisk vann godt. Strekene som går ut fra kurslinjen indikerer retning og styrke på strømmen der båten har gått. Polarfronten går der hvor strømmen er sterkest og der temperaturen skifter fra gul til grønn.
- Her ser vi også at topografien på havbunnen også spiller en rolle for hvor fronten ligger. Den går i en dypvannsrenne som går gjennom ryggen fra spissen av Sør-Amerika til Sør-Georgia, sier oseanograf Henrik Søiland. Mørke felter viser dypere havbunn, lysere gråtone viser grunnere.


west_polar-copy372.jpg
Tre temperaturprofiler langs nullmeridianen.


Her vises tre ulike profiler av vanntemperatur nedover i dypet langs nullmeridianen. Den blå streken viser det sørligste målepunktet. Her er det like over null grader i overflaten, så synker temperaturen under null på 20–30 meter. (Saltvann fryser først ved minus 1,9 grader.) Deretter øker den brått for å avta gradvis nedovermot nesten null grader på 1500 meters dyp. Samme brå fallet like under overflaten ses også på den mellomste prøven.
- Denne dippen i temperatur kaller vi vintervann. Den holder seg hele sommeren. Om vinteren er disse områdene dekket med is. Da holder den lave temperaturen seg helt opp til overflaten. Den grønne streken er den hittil nordligste målingen som er gjort. Her er det adskillig varmere i overflaten og vintervannet er borte. I tillegg er det litt varmere i dypet, rundt to grader. Dette viser at vi er kommet nord for polarfronten, sier Henrik.

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.