Hopp til hovedteksten
akustikk_400.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nye forskere om bord

Mandag 31. mars 2008: ”G.O. Sars” ligger til kai ved Walvis Bay i Namibia, og tar om bord sju vitenskapelige ansatte, tre stipendiater, to postdoktorer, åtte studenter og sju teknikere. Kvinneandelen er på over 50 prosent. Disse skal hovedsakelig forske på gobi og hake, som kan leve under ekstremt oksygenfattige forhold utenfor Skjelettkysten. Deltakerne på toktet kommer fra Norge, Namibia, Canada, Sør Afrika, England og Tyskland.

Klokken to er det felles informasjonsmøte, før man gjennomgår sikkerhetsrutiner som gjelder for båten. Forskerne må blant annet lære seg å finne tilbake til sin egen lugar, finne raskeste vei ut, slukke brann og hvordan man tar på seg overlevningsdrakt. Det siste ikke uten en viss underholdningsverdi. Etter middag klokken fem fortsetter sikkerhetsopplegget med brannøvelse. Forskerne dukker opp på dekk fra de underligste plasser, men klarer å komme seg opp i tide. Resten av kvelden brukes til å rigge utstyr og finne seg til rette.

Likevel, siden båten la fra kai har noen allerede påbegynt det vitenskapelige arbeidet. Fra femte dekk styres akustikken for å oppdage hvor fisken befinner seg til neste dags fangst.


sars_200.jpg
Foto: Universitetet i Bergen.

 

Hva er et økosystem?

Økosystem beskrives ofte i form av energioverføring mellom nivåer i næringskjeden. Men bak energioverføringen foregår det et spill på liv og død mellom rovdyr og byttedyr. Dette spillet der hvert enkelt individ prøver å gjøre det best mulig for seg selv i form av å spre sine gener, resulterer i det såkalte samspillet i naturen. Dette er et fascinerende samspill både å utforske og forvalte.

Nordsjøen og Skagerrak

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.