Hopp til hovedteksten
Albatross350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Utpakking, montering, skruing og stuing

Det er nå en uke siden vi reiste hjemmefra så vi begynner å bli vant til sol og pent vær. Vi forlot Montevideo 4. januar og vi nærmer oss nå Falklandsøyene der vi skal fylle opp med bunkers og ferskvann. Det blir nok en spesiell opplevelse å se Falklandsøyene som var midtpunktet i verdensbegivenhetene da den ble invadert av Argentina i april 1982.


Bildet over:
En kjempepetrell som seilte bak båten på vei inn mot Falklandsøyene (Foto: Kjartan Mæstad)


Bunkringen skjer på reia, og for å spare tid blir det dessverre ikke anledning å gå i land for nærmere bekjentskap.

Det er store avstander her, så den store utfordringen er å økonomisere med tid og bunkers slik at vi både forflytter oss fra Falklandsøyene til Sør-Georgia, Bouvet-området og til slutt Cape Town samtidig som vi får gjennomført undersøkelsene våre. Akkurat det føles som å løse en likning med flere ukjente, men vi har erfarne og dyktige navigatører, mannskap og toktdeltakere, så vi er godt skodd.


Paleodrake350.jpg
Jostein Bakke, Øyvind Paasche og Bjørn Christian Kvisvik (fra v)  skal snart i gang med Paleodrake-prosjektet. Her fotograferes de av Helga Gill. (Foto: Kjartan Mæstad)


Så langt har vi vært opptatt med utpakking, montering, skruing, stuing og forberedende møter for alle toktets gjøremål. Vi er i gang med innsamling av prøver for toktet, riktignok gjennom kjølevannet, samt at to argobøyer er satt ut. Av politiske og praktiske grunner er første paleodrakestasjonen fjernet fra argentinsk sone, og det betyr at vi går rett på Paleodrake 2 etter Falklandsøyene. Spenningen og forventningene stiger ettersom vi nærmer oss stasjonsarbeidet.

Mot slutten av uken regner vi med å være på Sør-Georgia der vi skal kalibrere alt det akustiske utstyret samt gjøre ekkoevne-målinger (TS) på krill og makrellisfisk. Det spennende er selvsagt om vi finner brukbare forekomster av de aktuelle artene, men spesialistene med lang erfaring fra området er svært optimistiske. Siden dette er en av grunnsteinene for toktet, er det bare å krysse fingrene!


Solnedgang350.jpg
Solnedgang utenfor kysten av Argentina (Foto: Kjartan Mæstad).

Vi er i jevnlig kontakt med det norske fartøyet ”Saga Sea” som fisker krill ved Elefantøyene, der fisket høres ut for å gå litt trått. Det var der Shackelton strandet med 22 mann i 1915 etter at ”Endurance” ble knust av pakkis i Weddellhavet.


G.O. Sars' posisjon klokken 12 GMT i dag.

 

Av Svein Iversen, toktleder med ansvar for å koordinere hele toktet i Sørishavet.

 

 

les mer

Paleodrake

Argobøyer

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.