Hopp til hovedteksten
Print friendly version

Zooplankton

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av zooplankton i august-september. Fargeintensiteten viser biomasse av plankton og den varier fra 0.3 (grønn)  til 30 (rød) gram per kvadratmeter. Kartene er laget av Padmini Dalpadado (Havforskningsinstituttet).

Zooplankton

Contact

Elena Eriksen
473 18 781
Padmini Dalpadado
936 34 035