Hopp til hovedteksten
Print friendly version

Miljøparametre/Environmental parameters

Horisontal fordeling av temperatur og saltholdighet i utvalgte dyp (overflaten, 100 m og ved bunn). Kartene er laget av A.Trofimov (PINRO)

Temperatur:Saltholdighet: