Hopp til hovedteksten
0-gruppe sild (nederst) og uer.
Print friendly version

Fiskeyngel 0-gruppe fisk (0-group fish)

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av 0-gruppe fisk (lodde, torsk, sild, hyse, sei, uer, polartorsk) i august-september. Fargeintensiteten viser fisketetthet og den varier fra 1 (lys blå) fisk til 1million (mørkeblå) fisk per nautisk mil. Kartene er laget av E. Eriksen (Havforskningsinstituttet) og D.Prozorkevich (PINRO)