Hopp til hovedteksten
Print friendly version

Utbredelsesekart

Pelagiske fiskearter

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av fisk (1 år og eldre) i august-september. Fargeintensiteten viser estimert fisketetthet (tonn per nautisk mil). Kartene lages av B. Røttingen og J. Alvarez (Havforskningsinstituttet).

Lodde:
 

Bunnfiskarter

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av fisk (1 år og eldre) i august-september. Diameteren på sirkel viser fangst (kilogram) per tauet distanse (nautisk mil), mens krys viser stasjoner uten fangst. Kartene lages av D. Prozorkevich og P. Murashko (PINRO).

Torsk (Gadus morhua)


Hyse (Melanogrammus aeglefinus)

Sei (Pollachius virens)
Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)
Lusuer (Sebastes viviparus)
Snabeluer (Sebastes mentella)