Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Planlegging

Økotoktet må planlegges over mange måneder. Båtene må bestilles året i forveien, økonomien må diskuteres og godkjennes.

Siden skal personell bookes til å ivareta alle arbeidsoppgavene om bord innen opparbeidelse av fisk, dyre- og planteplankton, bunndyr, pattedyr, fugl og prøvetaking av  forurensning og næring, målinger temperatur, saltinnhold og dypet i havet. Norske og russiske forskerne møtes i mars og diskuterer toktforløpet som involverer 3 norske og opp til 3 russiske båter  som skal dekke hele Barentshavet samtidig og bruke mest mulig standardiserte måle- og innsamlingsmetoder .

Etter toktet møtes forskerne igjen og sammenstiller sine data, lager figurer og skriver  en samlet toktrapport fra alle de norske og russiske båtene. Dataene og resultatene blir brukt i arbeidsgrupper og fagutvalgt for fastsetting av fiskekvoter, miljøstatus, og en lang rekke forskningsmessige programmer. Toktet og rapportskrivningen avsluttet med en evaluering av toktåret. Her diskuteres det hvordan vi kan lage et ennå bedre Norsk-Russisk økotokt til neste år.
 

Planlegging og tidsløp

Kontaktperson

Jan Erik Stiansen