Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lenker

PINRO (samarbeidspartnar for toktet):
www.grida.no/aedea/cip/Instit71.htm

Polaria i Tromsø (toktdeltakar om bord):
www.polaria.no

ICES (seinare bruk: kvoteanbefalingar):
www.ices.dk

Universitetet i Tromsø (leiger båt via dei):
ws.uit.no

Toktrapporter fra Havforskningsinstituttethttp://www.imr.no/Dokumenter/tokt/index.php

Sjå Dokumenter > Brosjyrer om HIs arbeid for informasjon om m.a. instituttets ressursovervaking og mengdemåling av fisk