Hopp til hovedteksten
eilert.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Deltakarar

harald.jpg

Namn:  Harald J. Larsen
Stilling:  Avdelingsingeniør
Senter:  Senter for marine ressursar
Seksjon: Botnfisk
Toktoppgåver:
- Toktleiar, fagleg ansvarleg
- Prøvetaking av fisk og skaldyr
- Artsbestemming
- Databehandling

thomas.jpg

Namn:  Thomas de Lange Wenneck
Stilling:  Avdelingsingeniør
Senter:  Senter for marine ressursar
Seksjon: Botnfisk
Toktoppgåver:
- Prøvetaking av fisk og skaldyr
- Artsbestemming
- Databehandling
- Skriv førebels toktrapport

eilert.jpg

Namn:  Eilert Hermansen
Stilling:  Havforskingsteknikar
Senter:  Senter for marine ressursar
Seksjon: Pelagisk fisk
Toktoppgåver: 
- Prøvetaking av fisk og skaldyr
- Artsbestemming
- Databehandling

willy.jpg

Namn:  Willy Richardsen
Stilling:  Avdelingsingeniør
Avdeling: Havforskingsinstituttet Tromsø
Gruppe: Fiskegruppa
Toktoppgåver: 
- Prøvetaking av fisk og skaldyr
- Fiskebehandling
- Aldersbestemming
- Databehandling

Ivan.jpg

Namn: Ivan Ahlquist
Stilling: Overingeniør
Avdeling: HI Tromsø
Gruppe: Fiskegruppa
Toktoppgåver:
- Instrumentmann
- CTD-prøver og databehandling
- Prøvetaking, fisk og skaldyr

 

monika.jpg

Namn:  Monika von Minden
Stilling:  Informasjonsrådgjevar
Avdeling: Informasjonen
Toktoppgåver:
- Daglege reportasjar på web
- Medie- og publikumskontakt
- Prøvetaking av fisk og skaldyr
- Fiskebehandling

espen.jpg

Namn:  Espen Rafter
Stilling:  Akvarieleiar
Arbeidsstad: Polaria i Tromsø
Toktoppgåver:
- Prøvetaking av fisk og skaldyr
- Artsbestemming
- Fiskebehandling

Spesielle tilleggsoppgåver

Thomas skal samle inn rare fiskar til 2. klasse ved Hjellestad skole i Bergen. Når slike uvanlege fiskeslag hamnar i trålposen, puttar Thomas dei i posar som han frys ned. Når toktet er over, tek han dei med heim til Bergen og gir til elevane. Dei kan få mykje rart å studere på!

Espen skal samle inn levande fisk til akvariet Polaria i Tromsø. Det er spesielt dei tøffe og rare fiskane han vil ha, som små, arktiske botnfiskar. Dei er sjeldan vare som han må til Svalbard for å finne! Fiskane får symje i kar om bord i båten, og blir sidan frakta til Tromsø med fly.

Eilert skal gjere nokre forundersøkingar til eit tokt han skal delta på seinare.

Alle toktdeltakarane kjem til å vere på utkik etter spesielle fiskeslag, til dømes istorsk. Desse skal frysast ned og takast med tilbake til Bergen Museum sine naturhistoriske samlingar. Det kan vere mykje rart å få i dette havområdet, av og til får vi fisk som vi aldri har sett før!