Hopp til hovedteksten
Tokt
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Tokt

Hvert år gjennomføres en rekke tokt for å overvåke og kartlegge

  • miljøtilstanden i havet
  • utviklingstendensene i ulike fiskebestander

Vannprøver kan fortelle noe om mengden av næringssalter og alger i sjøen. Akustiske instrumenter som sonar og ekkolodd brukes for å lete opp og kartlegge fisken. Sammen med trålprøver kan resultater fra ekkolodd og sonar bl.a. fortelle oss hvordan det er med fiskebestandens størrelse og alderssammensetning.

Resultatene fra toktvirksomheten et svært viktig når forskerne skal gi råd om hvordan vi skal forvalte våre ulike fiskebestander.