Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Sykdom, bakterier, virus og parasitter

Sykdom er et stort problem for oppdrettsnæringen i Norge, men kan også utgjøre et problem for ville fisk.

Ved sykdomsutbrudd i oppdrett vil sykdomsframkallende organismer bli sluppet ut fra merdene, spres i miljøet og i noen tilfeller smitte villfisk. Dersom dette gir sykdom hos villfisken kan det føre til at bestandene av villfisk blir negativt påvirket. Havforskningsinstituttet har ansvaret for å vurdere og å gi råd om miljøeffekter av oppdrett, inkludert spredning av sykdomsfremkallende organismer fra oppdrettsfisk til villfisk.

Tidligere har Havforskningsinstituttets risikovurdering inneholdt en oppsummering av relevant kunnskap for de virus, bakterier og parasitter som er omtalt i kapittelet som omhandler andre patogener enn lakselus. Disse kunnskapsstatusene er nå lagt til denne temasiden (se venstre side). Dette er en viktig del av grunnlaget for de vurderingene vi gjør i risikovurderingene av sykdomsfremkallende organismer som finnes i oppdrett av fisk i Norge. Selve risikovurderingen finner du i Kapittel 4 (Andre patogener enn lakselus) i risikovurderingen . Det er også laget en ordliste med forklaringer på noen faguttrykk som du finner her (se venstre side).

Hva er en vert?

En vert er den organismen som blir smittet og som en sykdomsframkallende organisme (parasitt) deretter lever på eller inne i, og som den får næring fra. Et eksempel på en vert er et menneske som blir smittet med influensavirus. Her vil viruset være parasitten, og mennesket verten. Alle levende organismer er vert for en eller flere ulike parasitter, også parasittene selv. Noen parasitter kan bare gi infeksjon og sykdom i noen få ulike verter, av og til bare en, mens andre parasitter kan smitte mange og svært ulike verter. Det er et komplisert forhold mellom vert og parasitt, som også er påvirket av miljøet disse lever i. De parasittene vi beskriver her har alle laks som en viktig vert, men kan ofte også smitte andre fisk, som sjøørret eller leppefisk.

Hva er en parasitt?

En parasitt lever på eller inne i en vert over tid, og skader verten når den utnytter vertens ressurser til mat, beskyttelse og å formere seg. Parasitter har mange ulike livshistorier og kan f.eks. ha en eller flere verter, ha frittlevende livsstadier, eller leve utenpå eller inne i verten. Tidligere brukte man oftest ordet parasitt om parasittiske organismer store nok til å kunne sees med det blotte øye (makroparasitter), som f.eks. lakselus. I dag er det blitt stadig vanligere å bruke ordet parasitt som en fellesbetegnelse for virus, parasittiske bakterier, parasittiske sopp, og encellede eller flercellede parasitter som kan smitte en vert. Det er flere ulike fellesnavn på slike organismer (f.eks. agens eller patogen) med litt ulik betydning.

Ulike typer parasitter

De parasittene som vi har omtalt i risikorapporten er enten virus, bakterier eller (makro-)parasitter som er viktige i oppdrett av fisk i Norge.

Virus er svært små smittsomme partikler som bare kan formere seg inne i en levende celle i en vert. Virus infiserer alle kjente former for liv fra bakterier til planter og dyr. I oppdrett av fisk i Norge forårsaker virus 400-500 sykdomsutbrudd hvert år, og er et stort problem. Noen av disse virusene har vært kjent lenge, men det oppdages hele tiden nye. De virusene som er omtalt i risikorapporten og som det er skrevet en faglig kunnskapsstatus for er:

Bakterier er små (mikroskopiske) encellede mikroorganismer som finnes i over alt, i alle økosystemer. Vi kjenner bare til en liten andel av disse. Noen bakterier lever i tett samspill med verter, og noen av disse kan forårsake sykdom. Sammenlignet med tidligere er det i dag færre problemer med sykdommer som skyldes bakterier i oppdrett av fisk i Norge. Dette skyldes at det er utviklet effektive vaksiner mot de viktigste bakteriesykdommen. Dette fører også til svært lav antibiotikabruk i oppdrett av fisk i dag . Noen bakterier gir fremdeles problemer, og i risikorapporten er det skrevet en faglig kunnskapsstaus for:

Parasitter er oftere større og mer komplekse organismer enn virus og bakterier. For fisk er lakselus og ferskvannsparasitten Gyrodactulus salaris kanskje de parasittene flest har hørt om. For oppdrett gir lakselus i dag omfattende problemer, og er sammen med rømt fisk regnet som den største utfordringen for en bærekraftig oppdrettsnæring. I tillegg er det noen andre parasitter som gir problemer i oppdrett i Norge, i risikorapporten har vi skrevet faglig kunnskapsstatus for disse:

Hva er sykdom?

Alle levende organismer kan bli syke. Sykdom kan skyldes mange ting, som for eksempel alger, ernæring eller parasitter. Parasitter er en viktig grunn til sykdom og kan overføres (smitte) fra vert til vert. Disse sykdom kalles også ofte for infeksjoner, infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer.

Sykdom er en skade som gjør at verten ikke klarer å opprettholde en eller flere av de naturlige funksjonene til kroppen. Infeksiøs eller smittsom sykdom skyldes smitte med en parasitt som så invaderer verten og forårsaker skade som følge av at den formerer seg, produserer giftstoffer, eller som følge av vertens egne reaksjoner på infeksjonen. Det er stor variasjon i hva som skjer når en vert blir smittet. Sykdom kan være mer eller mindre alvorlige, og kan være forbigående eller vare hele livet. Konsekvensene av å bli smittet vil derfor variere fra ingen til at den smittede verten dør. Dersom verten ikke blir syk, eller dersom verten er blitt frisk igjen, så kan verten bli bærer av parasitten og kunne smitte andre, eller bli syk senere. Utvikling av sykdom skjer i et komplisert samspill mellom verten, den smittsomme organismen og det miljøet de lever i.