Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Moritella viscosa

Agens

“Vintersår” har vært et velkjent problem i norsk lakse- og ørretoppdrett siden 80-tallet og forårsakes ofte av bakterien Moritella viscosa. Eksperimentelt har M. viscosa-isolater vist seg å ha en viss grad av vertsspesifisitet, og enkelte isolater er mer virulente for laks enn for eksempel regnbueørret (Karlsen mfl. 2014). Det foreligger derfor en fare for at det i oppdrett sirkulerer virulente stammer tilpasset laks.

Utbredelse

Bakterien finnes langs hele norskekysten.

Vertsregister

M. viscosa er isolert fra laks, regnbueørret og flere arter marine fisk, deriblant rognkjeks, rødspette, berggylt og torsk (Korsnes 2007; Karlsbakk upublisert).

Sykdom

Problemet med «vintersår» oppstår hovedsakelig i perioder med kaldt vann, under 10 °C (Lunder mfl. 1995), gjerne som følge av at fisken er håndtert eller i forbindelse med flytting (se også Tenacibaculum, over). Fisk med M. viscosa-infeksjon utvikler hudskader og sår i tillegg til blodforgiftning (systemisk infeksjon). M. viscosa er vist å være et primærpatogen eksperimentelt, men sårene er ofte også infisert med Allivibrio wodanis og Tenacibaculum spp. (Hjerde mfl. 2015).

Transmisjon

Både hud og gjeller er foreslått som innfallsport for smitte (Karlsen mfl. 2012). M. viscosa smitter horisontalt (fra fisk til fisk), men har trolig også et reservoar i sjøvann.

Observasjoner av infeksjon i villfisk

Det foreligger ingen informasjon om M. viscosa-infeksjoner i vill laksefisk.

Observasjoner av infeksjon i oppdrettsfisk

M. viscosa isoleres i hovedsak fra laks og regnbueørret i de kalde periodene av året.

Bevis for smitte fra villfisk til oppdrett

Det foreligger ingen slike bevis.

Bevis for smitte fra oppdrett til villfisk

Det foreligger ikke slike bevis.

Kunnskapshull

Primæragenset som forårsaker «vintersår» regnes for å være M. viscosa, men sårene er ofte også infisert med Allivibrio wodanis og Tenacibaculum spp. Det er fortsatt mye uklart rundt hvilken rolle de forskjellige bakteriene spiller i utviklingen av vintersår og hvilket samspill det er mellom dem.

Referanser

Hjerde E, Karlsen C, Sørum H, Parkhill J, Willassen NP & Thomson NR (2015). Co-cultivation and transcriptome sequencing of two co-existing fish pathogens Moritella viscosa and Aliivibrio wodanis. Bmc Genomics 16: 13.

Karlsen C, Ellingsen AB, Wiik-Nielsen C, Winther-Larsen HC, Colquhoun DJ & Sørum H (2014). Host specificity and clade dependent distribution of putative virulence genes in Moritella viscosa. Microbial Pathogenesis 77: 53-65.

Karlsen C, Sørum H, Willassen NP & Asbakk K (2012). Moritella viscosa bypasses Atlantic salmon epidermal keratocyte clearing activity and might use skin surfaces as a port of infection. Veterinary Microbiology 154(3-4): 353-362.

Korsnes K (2007). Moritella viscosa. I: Raynard R, Wahli T, Vatsos I, Mortensen S, Red. DIPNET Review of disease interactions and pathogen exchange between farmed and wild finfish and shellfish in Europe, s. 70-72. European Commission /Veterinaermedisinsk Oppdragssenter (ISBN 82-91743-74-6) 459 s.

Lunder T, Evensen Ø, Holstad G & Hastein T (1995). Winter ulcer in the Atlantic salmon Salmo salar - pathological and bacteriological investigations and transmission experiments. Diseases of Aquatic Organisms 23(1): 39-49.