Hopp til hovedteksten
Stillehavsøsters
Utskriftsvennlig versjon

Stillehavsøsters

Stillehavsøstersen skilles fra den europeiske flatøstersen på form og skallstruktur. Mens flatøstersen er rund og ganske flat, er stillehavsøstersen vanligvis mer langstrakt i formen, med dypere underskall og en kraftig, bølget overflate med grov flakstruktur.

Stillehavsøstersen er robust og tilpasningsdyktig, og har etablert seg som en ny art i mange områder der den er innført. Arten finnes oftest helt oppe i fjærebeltet og tåler tørrlegging på fjære sjø. Tette bestander kan etablere skjellbanker eller ”rev” som endrer miljøet. I Nederland, Tyskland og i det danske Vadehavet er det oppstått slike tette bestander. Arten regnes som ”invaderende” og nye etableringer er ikke ønsket.

Stillehavsøsters i Norge

Stillehavsøstersen brer seg i Skandinavia. Forskningsmiljøene i Norge, Sverige og Danmark samarbeider om å beskrive utbredelsen. Arten har vært etablert i Danmark en tid, og siden 2006 er det gjort en rekke funn langs den svenske vestkysten, i sør-Norge og gradvis også nordover til Hordaland. Havforskningsinstituttet er interessert i informasjon og observasjoner av Stillehavsøstersen, for å kunne kartlegge utbredelse og tetthet.

Stillehavsøsters vs flatøsters

Det kan være vanskelig å skille stillehavsøstersen fra flatøstersen. Her ser du stillehavsøsteren til venstre, flatøsters til høyre.

Fakta om stillehavsøsters

Latinsk navn: Crassostrea gigas
Familie: Ostreidae
Levetid: Over 20 år, opptil mer enn 25 cm skallhøyde, maks vekt mer enn 1,5 kilo
Leveområde: Lever fastvokst til underlaget, vanligvis på stein eller muslingskall fra like under fjæremålet til et par meters dyp
Gyteområde og -tid: Gyter i sommerhalvåret – avhengig av relativt høy vanntemperatur. Befruktningen skjer fritt i vannet og larvene lever fritt i vannmassene til de bunnslår og fester seg
Føde: Både planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Kontaktpersoner

Torjan Bodvin
907 95 847
Stein Mortensen
55 23 85 89