Hopp til hovedteksten
Haneskjell
Utskriftsvennlig versjon

Haneskjell

Haneskjell er et sub-arktisk kamskjell som vokser forholdsvis langsomt. Det kan bli opptil 12−13 cm. På feltene i Nord-Norge når skjellet fangstbar størrelse (65 mm skallhøyde) i løpet av seks til åtte år. I motsetning til mange andre kamskjellarter er haneskjellet særkjønnet og gyter tidlig på sommeren.

Skjellet blir kjønnsmodent ved fire til seks år, og gyter millioner av egg ut i de frie vannmassene, der de befruktes. Larvene har en pelagisk fase på en til to måneder, avhengig av temperatur, og bunnslår gjerne på trådformede alger.

Skjellet finnes vanligvis i store konsentrasjoner i strømrike områder på mellom 20 og 100 meters dyp. Det lever festet til bunnen, og trives best i strømrike områder på hardbunn, som består av stein, grus eller tomskall.

Næringen består av partikulært materiale - planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale - som filtreres fra vannmassene.

Fakta om haneskjell

Latinsk navn: Chlamys islandica
Leveområde: Jan Mayen, i Barentshavet og ved Svalbard. På kysten av Troms og Vesterålen, og i små lokale bestander på Vestlandet.
Alder ved kjønnsmodning: 4−6 år
Størrelse: Kan bli opptil 13 cm
Levetid: Opptil 30 år

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde