Hopp til hovedteksten
Amfipode_pa_mudderbunn.jpg
Amfipode på mudderbunn.
Foto: MAREANO
Utskriftsvennlig versjon

Tangloppe

Tanglopper er en svært tallrik dyregruppe som lever fra fjæra og ned til dyphavet. Det er til nå beskrevet ca. 10 000 arter tanglopper på verdensbasis. Denne tallrike dyregruppen består av flere hovedgrupperinger, og de er nært i slekt med tanglus og kommakreps.

95 % av de kjente artene lever i havet, og flesteparten av disse lever knyttet til havbunnen. Det finnes også en gruppe som svømmer fritt i vannsøylen (svartåte), og en god del arter lever i ferskvann. Noen oppholder seg også i fuktig jord eller i bølgeskvulpsonen på stranden. På engelsk kalles denne gruppen beach hoppers, disse finnes også langs sandstrendene sør i Rogaland.

Tanglopper kan spise det meste – det kommer an på arten. De klassifiseres ofte som detritusspisere, algespisere, åtselspisere eller altetende (omnivore). For mange arter vet vi ikke hva som er hovedføden, men vi kan gjøre ”educated guesses” basert på formen på munndelene.