Hopp til hovedteksten
Utbredelse Reke
Utskriftsvennlig versjon

Utbredelse

Fakta kyst- og fjordreke

Latinsk navn: Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maksimal størrelse: 16 cm og 20 g
Levetid: Maksimalt 10 år
Leveområde: I de fleste norske fjorder og kystnære områder, oftest på 200–500 m dybde
Gyteområde: Ikke beskrevet
Gytetidspunkt: Juni–november (eggene klekker i mars–juni)
Føde: Organisk materiale, åtsler, små krepsdyr og mark
Særtrekk: Reken er først hann, men skifter kjønn og blir hunn når den er 2-6 år
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde