Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Status, råd og fiskeri

Kongekrabbe i norsk sone forvaltes av norske myndigheter. Høsten 2010 kartla Havforskningsinstituttet bestanden av kongekrabbe i fjordene Varanger, Tana, Laksefjorden og Porsanger, i tillegg til de ytre områdene fra 26°Ø til grensen mot Russland.

Kongekrabbe i norsk sone forvaltes av norske myndigheter, og forvaltningen har to målsettinger: 1) å opprettholde et langsiktig fiskeri innenfor et avgrenset område i Øst-Finnmark, og 2) begrense spredningen av kongekrabbe utenfor dette området. Høsten 2013 kartla Havforskningsinstituttet bestanden av kongekrabbe i fjordene mellom Varanger og Porsanger samt de ytre områdene fra 26°Ø til grensen mot Russland.

I bestandsrådgivningen på kongekrabbe benyttes en produksjonsmodell som beregner relativ bestandsstørrelse og utbytte (i tonn) ved forskjellige bestandsstørrelser.  Fiskedødeligheten økte fram til 2008, men er redusert den senere tid. En ytterligere nedgang i 2013 er sannsynligvis årsaken til en liten økning i bestandsstørrelsen i 2013. Dagens bestandsnivå er lavt og fiskedødeligheten er høy. Denne situasjonen bidrar til lave kvoter, men samtidig reduseres sjansene for en videre spredning av krabben.

Fiskeri

Kongekrabbe fiskes med teiner, hovedsakelig i fjordene og i kystnært farvann langs Øst-Finnmark. I 2013 deltok 474 fartøyer i det kvoteregulerte fisket, og kvoten var på 900 tonn hannkrabber. Utenfor det kvoteregulerte området er det fritt fiskeri.

Nøkkeltall:

Kvoteråd 2014: Kvoten bør ikke overstige 900 tonn hannkrabber.
Kvote 2014/15: Kvoten er enda ikke fastsatt.

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Merket kongekrabbe

Har du funnet en merket kongekrabbe?
Klikk her les hva du må gjøre. Kanskje får du finnerlønn?