Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Status, råd og fiskeri

Kongekrabbe i norsk sone forvaltes av norske myndigheter. Høsten 2016 kartla Havforskningsinstituttet bestanden av kongekrabbe i fjordene mellom Varanger og Porsanger samt områdene vest for 26°Ø.

Norske myndigheters forvaltning av kongekrabbe har to målsettinger: 1) å opprettholde et langsiktig fiskeri innenfor et avgrenset område i Øst-Finnmark, og 2) begrense spredningen av kongekrabbe utenfor dette området. Høsten 2016 kartla Havforskningsinstituttet bestanden av kongekrabbe i fjordene mellom Varanger og Porsanger samt områdene vest for 26°Ø.

I bestandsrådgivningen på kongekrabbe benyttes en produksjonsmodell som beregner relativ bestandsstørrelse og utbytte (i tonn) ved forskjellige bestandsstørrelser.  Fiskedødeligheten økte fram til 2008, men er redusert og har ligget litt over nivået som gir maksimalt langtidsutbytte (Fmsy). I 2016 økte fiskedødeligheten og er nær Flim med en høy risiko for en bestandsreduksjon. Dette bidrar til å redusere risikoen for videre spredning ut over kvoteregulert område.

Fiskeri

Kongekrabbe fiskes med teiner, hovedsakelig i fjordene og i kystnært farvann langs Øst-Finnmark. I 2016 hadde i alt 616 fartøyer deltakeradgang med forskjellig kvotefaktor i det kvoteregulerte fisket, hvorav 603 deltok. Kvoten var på 2000 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber. Fangsten per 31. desember 2016 var ca. 2260 tonn. Utenfor det kvoteregulerte området er det fritt fiskeri.

Nøkkeltall:

Kvoteråd 2016: Kvoten bør ikke overstige 1500 tonn hannkrabber.
Kvote 2016: 2000 tonn
Fangst 2016: Ca. 2260 tonn

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Merket kongekrabbe

Har du funnet en merket kongekrabbe?
Klikk her les hva du må gjøre. Kanskje får du finnerlønn?