Hopp til hovedteksten
Kongekrabbe
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

På vei mot dypet

På MAREANO-toktet i påsken 2014 ble det observert forholdsvis mye kongekrabbe på 43 meters dyp utenfor Berlevåg i Finnmark. Det er fra før velkjent at det er kongekrabbe i dette området, og sannsynligvis var de på vei mot dypet igjen etter å ha vært en tur oppe på grunna for å klekke den gamle rogna og gyte ny.

Hunnkrabbene går med utrogn, det vil si at befruktet rogn sitter fast under bakkroppen mens den utvikler seg, i nesten ett år. Når krabbelarvene er klare til klekking, trekker hunnen til grunt vann slik at larvene skal få best mulig livsbetingelser.

De nyklekkete larvene blir ført med strømmen i omtrent to måneder før de slår seg ned på bunnen. Til tross for at de driver rundt så lenge, sørger strømmen ofte for at de blir i samme område som de ble klekket, for eksempel inne i en fjord. Enkelte larver vil likevel bli ført over lange avstander. De voksne krabbene er kjent for å kunne vandre over lange avstander, det er sannsynligvis den viktigste spredingsmåten for kongekrabben i våre farvann.


Krabbene på videoen har en skallbredde på mellom 11 og 13 cm, det betyr at de er kjønnsmodne. Kongekrabber blir kjønnsmodne når skallengden er 110 mm. Krabbene ble filmet på omtrent 43 meters dyp utenfor Berlevåg i Finnmark. Resten av året oppholder krabbene i dette området seg på 100 til 150 meters dyp. Krabber som er under fem cm i skallbredde er ikke kjønnsmodne og oppholder seg på grunt vann hele året. Disse krabbene kan dukke opp i store mengder på bare 10-15 meters dyp.

Etter at hunnene har klekket den gamle rognen, slår hannkrabbene til. De har vært på grunt vann en stund og ventet på at hunnene skulle komme etter. Nå velger de seg en hunnkrabbe og bærer rundt på henne til hun er klar til å skifte skall. Han hjelper til med skallskiftet, og får samtidig pare seg når hunnene gyter ny rogn. Den nye rognen fester seg under bakkroppen til hunnkrabben og utvikler seg mot klekkeklare larver fram mot februar/mars neste år. Etter gytingen setter alle krabbene kursen mot dypet igjen, og holder seg der til nærmer seg neste gytetid.

 

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Merket kongekrabbe

Har du funnet en merket kongekrabbe?
Klikk her les hva du må gjøre. Kanskje får du finnerlønn?

Les mer

om bunnkartleggingen som gjøres i MAREANO på programmets nettsider.

Se bilder og video fra tidligere tokt.

Kontaktpersoner

Jan H Sundet
913 66 033
Beate Hoddevik
908 21 630