Hopp til hovedteksten
Kongekrabbe
Foto: Hjelset
Utskriftsvennlig versjon

Kongekrabbe

Kongekrabben er ein av fem arter i same slekt. Tre av artene finst i det nordlege Stillehavet og Beringhavet, mens to lever utanfor kysten av California. Kongekrabben er den einaste arten i Barentshavet.

På russisk vert den kalla for kamtsjatkakrabben (frå Kamtschatka-området), mens det engelske namnet er "red king crab". Kongekrabben tilhøyrer klassen krepsdyr (Crustacea) og ordenen tifotkreps (Decapoda).

Russiske forskarar sette kongekrabben ut i Murmanskfjorden på 1960-talet for å auke verdigrunnlaget for innbyggjarane i Murmansk. Krabben har sidan spreidd seg austover og vestover i det sørlege Barentshavet, og har truleg kommen for å bli.

Forsking på kva effekter kongekrabben har hatt på botnfaunaen i Varangerfjorden viser at ei rekkje organismer på blautbotn er reduserte eller heilt vekke frå område der krabben har heldt seg i store mengder over lang tid. Dette gjeld spesielt arter med liten flytteevne, til dømes børstemark, pigghuder og større muslingar.

Fakta om kongekrabbe

Latinsk namn: Paralithdodes camtschaticus
Utbreiing: Langs kystområda og til havs i det sørlege Barentshavet, på djup frå ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Storleik: Blir sjeldan 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvatn
Føde: Botndyr og plantar. Børstemark og små muslingar står øvst på lista over bytedyr.

Se video av kongekrabbe

På MAREANO-toktet i påsken 2014 ble det observert forholdsvis mye kongekrabbe på 43 meters dyp utenfor Berlevåg i Finnmark. Det er fra før velkjent at det er kongekrabbe i dette området, og sannsynligvis var de på vei mot dypet igjen etter å ha vært en tur oppe på grunna for å klekke den gamle rogna og gyte ny.


les mer

Status, råd og fiskeri

Kongekrabbe i norsk sone forvaltes av norske myndigheter. Høsten 2010 kartla Havforskningsinstituttet bestanden av kongekrabbe i fjordene Varanger, Tana, Laksefjorden og Porsanger, i tillegg til de ytre områdene fra 26°Ø til grensen mot Russland.


les mer

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Merket kongekrabbe

Har du funnet en merket kongekrabbe?
Klikk her les hva du må gjøre. Kanskje får du finnerlønn?

Kontaktpersoner

Jan H Sundet
913 66 033
Ann Merete Hjelset
99 50 62 29