Hopp til hovedteksten
Hummerfiske
Utskriftsvennlig versjon

Fritidsfiske etter hummer

Hummerfisket er en populær aktivitet blant fritidsfiskere, men vi har til nå ikke hatt særlig kunnskap om hvor mange fritidsfiskere som deltar og hvor mye hummer de får.

Havforskningsinstituttet har derfor de siste årene etablert et samarbeid med fritidsfiskere langs kysten, og samler inn viktig informasjon ved at et utvalg frivillige fritidsfiskere fyller ut en detaljert hummerdagbok under fisket. Dette gir både et godt grunnlag for å evaluere effektene av de nye reguleringene og ny kunnskap om fritidsfisket etter hummer. I 2008 ble det levert inn 126 hummerdagbøker på strekningen Østfold til Hordaland. I 2009 økte antallet fangstrapporter til 180.

Resultatene viser at den første uken av hummerfisket er den aller beste, med dobbelt så høye fangstrater som i andre uke. I 2008 ble det innført krav om fluktåpninger i hummerteinene. Hummerdagbøkene viser at denne innføringen medførte 80 prosent reduksjon i fangst av hummer under minstemål i teinene. Hummersesongen 2009 var et godt år for fritidsfiskere i forhold til året før, der fangst av hummer per teinedøgn økte med rundt 30 prosent. Rognhummeren ble fredet i 2008, og må derfor slippes ut igjen. Andelen rognhummer i teinene økte fra 2008 til 2009, og fritidsfiskerne rapporterte om 26 prosent rognhummer i fangstene, mot 19 prosent året før.

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, helst hvor de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde