Hopp til hovedteksten
Hummerfiske
Utskriftsvennlig versjon

Fritidsfiske etter hummer

Hummerfiske er en populær aktivitet blant fritidsfiskere, men vi har til nå ikke hatt særlig kunnskap om hvor mange fritidsfiskere som deltar og hvor mye hummer de får.

Havforskningsinstituttet har derfor de siste årene etablert et samarbeid med fritidsfiskere langs kysten, og samler inn viktig informasjon ved at et utvalg frivillige fritidsfiskere fyller ut en detaljert hummerdagbok under fisket. Dette gir både et godt grunnlag for å evaluere effektene av de nye reguleringene og ny kunnskap om fritidsfisket etter hummer. I 2008 ble det levert inn 126 hummerdagbøker på strekningen Østfold til Hordaland. I 2009 økte antallet fangstrapporter til 180. Feltundersøkelser under hummerfisket har vist at fritidsfisket utgjør mellom 65-80 prosent av antall teiner og fangst i fleire regioner.

I 2017 ble det innført obligatorisk påmelding til hummerfisket. På grunnlag av disse databasene vil Havforskningsinstituttet gjennomføre utvalgsundersøkelser der vi følger opp et tilfeldig utvalg av fiskere. Dette gir mulighet til å beregne total innsats (antall fiskere og teiner) og fangst i hummerfisket.

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde