Hopp til hovedteksten
Hummeryngel. Foto: Jan H Simonsen
Utskriftsvennlig versjon

Egne hummerreservater

Høsten 2006 etablerte Fiskeri- og kystdepartementet fire verneområder for hummer på Skagerrakkysten. Marine verneområder (Marine Protected Area – MPA) er områder som er stengt for alle typer fangstaktivitet.

Verneområdene er blitt et sentralt tema innen økosystembasert forvaltning. Internasjonalt er det lagt ned en stor forskningsinnsats de siste 20 årene for å avklare hva marine reservater betyr for forvaltningen av kystområder.

Havforskningsinstituttet har de siste årene samarbeidet med lokale fiskere og fiskeriforvaltningen. Etableringen av verneområdene for hummer kan betraktes som et lite gjennombrudd. Ett av reservatene ligger i Østfold (Kvernskjær), ett i Vestfold (Bolærne) og to i Aust-Agder (Risør havn og Flødevigen). Forskerne måler nå effekten av fredningen. Målet er å få tall som viser hvor fort en hummerbestand bygger seg opp igjen. Det gjennomføres også studier som gjør det lettere å fastsette hvor store hummerreservatene bør være for å oppnå ønsket effekt. Hummer av ulik lengde og kjønn blir påmontert hydroakustiske merker og datalagringsmerker (DST) som logger dyp og temperatur. Studiene gir innsikt i størrelsen på arealene hummeren bruker gjennom året, og hvordan den vandrer mellom grunt og dypt vann.

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, helst hvor de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde