Hopp til hovedteksten
Hummerteine_m_apning350.jpg
Fluktåpninger i hummerteiner er et relevant forvaltningstiltak
Utskriftsvennlig versjon

Nye reguleringsbestemmelser

I august 2008 innførte Fiskeri- og kystdepartementet nye reguleringsbestemmelser for å øke hummerbestanden:

Rognhummer blir fredet, og felles minstemål for hummer i hele landet er fastsatt til 25 cm.
Det stilles krav om 60 mm fluktåpning i hummerteiner slik at undermåls hummer kan ta seg ut av redskapet.
På kyststrekningen svenskegrensen t.o.m. Sogn og Fjordane er det tillatt å fange hummer fra 1. oktober t.o.m. 30. november - for resten av landet fra 1. oktober t.o.m. 31. desember.

Yrkesfiskere kan fiske med inntil 100 teiner - fritidsfiskere får en begrensning på 10 teiner per person/fartøy.

Effekt av fluktåpninger i teinefiske

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Havforskningsinstituttet undersøkt hvilken effekt fluktåpninger har ved teinefiske etter hummer. Pilotstudiet ble gjort med samme type fluktåpninger som brukes i Sverige. Under forsøket, som ble utført i store akvarier, var kalvene i teina lukket, slik at fluktåpningene var eneste rømningsvei. Forsøket viste at 0, 33, 51 og 81 prosent av undermåls hummer, dvs. hummer under 24 cm, rømte fra teina etter ett døgn når fluktåpningene var henholdsvis 54, 56, 58 og 60 mm.
 

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, helst hvor de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde