Hopp til hovedteksten
Hummerteine
Utskriftsvennlig versjon

Status, råd og fangst

Hummerbestanden langs norskekysten er kraftig redusert sammenlignet med perioden 1928 til 1960. Tiltakene som er innført de siste 40 år har dessverre ikke vært tilstrekkelige til å holde bestanden oppe. Høsten 2008 ble det imidlertid innført nye bestemmelser for fiske etter hummer langs norskekysten, med mål om å få opp fangstraten til over 0,1 hummer per tegnedøgn. Dette er ikke oppnådd, og fangstraten ligger på omtrent samme nivå som i 2008.

Hummerbestanden langs norskekysten overvåkes av Havforskningsinstituttet. Overvåkingen baserer seg på årlig innsamling av fangstdata fra 50-80 hummerfiskere fra Hvaler til Møre, samt forskningsfiske knyttet til spesielle bevaringsområder for arten. Deler av dataserien er unik ved at den kan føres tilbake til 1928. Fiskerne oppgir hvor mange hummer de får per teinedøgn i forbindelse med det årlige hummerfisket sitt. I tillegg foretar Havforskningsinstituttet mer detaljerte målinger av fangstene fra enkeltfiskere i utvalgte kystområder.

I 2007 startet Havforskningsinstituttet et samarbeid med fritidsfiskere for å evaluere effektene av de nye reguleringene i 2008. De siste årene har det kommet inn 200–250 rapporter som gir oss mulighet til å følge utviklingen i hummerfangster på regionnivå. Fangstrapportene viser ingen nevneverdig oppgang i perioden 2008 til 2015.

Fiskeri

I Skagerrak står fritidsfisket for 70-80 % av fangsten. Også i Rogaland dominerer fritidsfisket. Fiskeriene nord for Rogaland er ikke undersøkt. Det økte fritidsfisket medfører store utfordringer for forskningsrådgivning og forvaltning, da Norge ikke henter inn fangststatistikk i fritidsfisket. Havforskningsinstituttet har anbefalt at det innføres krav om påmelding til hummerfisket for effektivt å kunne samle inn gode fangstdata.
 

Nøkkeltall:

OFFISIELT LANDET FANGST AV HUMMER I 2015:
46 tonn (i 2014: 52 tonn)
VERDI AV LOVLIG OMSATT HUMMER I 2015: 9,1 millioner kroner
Kilde: Fiskeridirektoratet
TOTAL FANGST: Ukjent

 

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, helst hvor de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Kontaktpersoner

Alf Ring Kleiven
938 71 639