Hopp til hovedteksten
Europeisk hummer

Foto: Erling Svensen
Utskriftsvennlig versjon

Vandringer

Hummer, som mange andre marine dyr, foretar vandringer. Ernæring, søken etter make, skjul, reproduksjon, temperatur og endringer i livssyklusen påvirker vandringsmønsteret.

Undersøkelser har vist at hummeren er relativ stedbunden. Den foretar sjelden årlige vandringer eller forflytninger på mer enn 500 meter. Det finnes imidlertid ubekreftede observasjoner av massevandringer av hummer fra en rekke steder langs Norskekysten. Observasjonene er gjort i tidsepoker hvor hummerbestanden var svært stor sammenliknet med i dag.

I 2006/2007 brukte havforskningsinstituttet hydroakustiske merker for å studere vandring/forflytning mer detaljert. Resultatene viser at hummeren er stasjonær og holder seg innen et begrenset område på dagtid. Om natten foretar den betydelige vandringer; opp mot 1 km per natt. Resultatene antyder at hannhummeren er mer nattaktiv enn hunnene, og at de hunner som bærer utrogn er minst aktive. Under disse vandringene kan hummeren vandre fra ganske dypt vann og helt opp mot fjæra i løpet av kort tid (60 min).

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde