Hopp til hovedteksten
sild-sei.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Spekkhoggere og sei tar bunnen til hjelp for å fange sild

Forskere ved instituttets fangstseksjon har ved hjelp av ekkolodd registrert spekkhoggerens og seiens finurlige angrepstaktikk. Metoden, som består i å drive silda mot grunt farvann, kan være vanlig hos flere andre arter av hval og rovfisk som jakter på stimfisk langs kysten.

Både hval og rovfisk har mange fascinerende angrepstaktikker for å fange byttet sitt.

Her viser vi ved bruk av ekkolodd hvordan både spekkhoggere (Orcinus orca) og sei (Pollachius virens) tvinger sild (Clupea harengus) inn mot grunt vann, ved å ta fordel av den bratte bunntopografien i overvintringsområdet for sild i Lofoten.

sild-spekkhoggere.jpg

Grupper av spekkhoggere og ansamlinger av sei konsentrerte angrepene sine fra den siden som vendte ut fra grunnen (Figur 1). Slik nærmest dytter de silda innover til de har nådd de grunneste områdene. Dernest angriper predatorene ved først å omringe stimene (Figur 2), som hindrer silda i å rømme til dypere og tryggere områder.

sild-sei.jpg

Dette er trolig de første observasjonene av denne finurlige angrepstaktikken, men kan likevel være vanlig hos flere andre arter av hval og rovfisk som jakter på stimfisk langs kysten.

Fakta om spekkhogger

Navn: Orcinus orca
Familie: Delphinidae - delfinfamilien
Andre navn: Staurhval, killer whale, orca (engelsk)
Størrelse: Hann 6-9 meter og ca. 6 tonn, hunn 5-7 meter og ca. 4 tonn
Levetid: Hann ca. 30 år, hunn ca. 50 år
Leveområde: I alle verdenshav. Spesielt kjent hos oss er forekomstene som har vært knyttet til sildas overvintring i Vestfjorden. Finnes for øvrig langs kysten vår, i Nordsjøen, Barentshavet og i Norskehavet
Føde: Fisk, særlig sild
Særtrekk: Spekkhoggere er sosiale dyr som vanligst opptrer i grupper med rundt 5-15 individer.                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde