Hopp til hovedteksten
Nise.jpg
Foto: Jonas Teilmann, NERI
Utskriftsvennlig versjon

Nise

Sammen med fem andre arter utgjør nisen familien Phocoenidae. De er alle små tannhvaler på om lag halvannen meter. Nisen har sitt navn etter et gammelt norrønt ord for å nyse, noe som henspeiler på lyden av blåsten når nisene kommer til overflaten for å puste. Den er mørkt grå på ryggen og noe lysere grå på buksiden med en mørk stripe fra munnviken til brystfinnen.

Hunnen er litt større enn hannen og blir 160 cm og 60 kg, mens hannen typisk blir 150 cm og 50 kg. Ved fødselen er kalvene ca. 70 cm lange og veier ikke mer enn vel fem kilo. Nisene blir kjønnsmodne når de rundt 140 cm lange (tre til fem år gamle). Kjønnsmodne hunner føder en unge hvert år, og det er flest fødsler tidlig på sommeren. Dieperioden er relativt lang, men varer ikke et helt år. Maksimum levealder ser ut til å være ca. 24 år, men bare vel 5 prosent av dyrene blir mer enn 12 år gamle.
 
Nisene er trolig vår tallrikeste hvalart. I Nordsjøen er det ca. 350 000 individer. De forekommer i betydelig antall videre nordover langs norskekysten og i Barentshavet nord til polarfronten. I disse områdene har vi foreløpig ikke gode tall for bestandsstørrelsen.
 
Nisene er svært utsatt for å gå seg fast i fiskegarn og drukne. Hvert år drukner noen få tusen i norske fiskerier. EU har innført tiltak for å redusere slik dødelighet, men det er uklart hvor effektive tiltakene er.
 
En lang rekke fiskearter står på nisenes meny. Men det ser ut som de ikke dykker særlig dypere enn 200 meter for å finne mat. En undersøkelse av nisenes næringsvalg viste at dietten varierte langs norskekysten fra nord mot syd. Langs finnmarkskysten var det mye pelagisk fisk, særlig lodde. Langs sørlandskysten hadde de spist noe sild og brisling og i Kattegat mye bunnfisk. Langs kysten av Vestlandet var dietten en blanding av pelagisk fisk og bunnfisk med et stort innslag av mesopelagisk fisk som lysprikkfisk. På dagen står lysprikkfisk trolig så dypt at de ikke er tilgjengelige for nisene. De har derfor trolig blitt spist om natten når de vandrer oppover i vannsøylen.

Fakta om nise

Navn: Phocoena phocoena
Familie: Phocoenidae - nisefamilien
Andre navn: Det kan være verdt å merke seg at nise på svensk kalles tumlare og på dansk marsvin
Størrelse: Blir maks to meter lang
Levetid: Maksimal alder antakelig litt over 20 år
Leveområde: Finnes langs alle kyster i Nord-Atlanteren
Føde:  Forskjellige fiskearter, blekksprut og krepsdyr; i Nordsjøen særlig makrell, sild og småsil
Særtrekk: Ses oftest sammen i små flokker (2-5 individer), men kan være vanskelig å få øye på. Gir av og til inntrykk av en rullende bevegelse når den svømmer. Navnet nise er fra norrønt og betyr ”snøftende” etter lyden den lager når den puster i vannflaten. 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde