Hopp til hovedteksten
Hval
Utskriftsvennlig versjon

Hval i norske farvann

 I norske farvann har vi om lag 20 hvalarter. Noen av disse er her hele året, andre utnytter topper i næringsproduksjonen og noen er mer eller mindre tilfeldige gjester.

Systematisk deles hvalene i to hovedgrupper: bardehval og tannhval. Dette gjenspeiler også hovedføden som er henholdsvis dyreplankton og fisk. Den største gruppen utgjøres av tannhvalene som har vel 70 arter på verdensbasis, hvorav 14 er registrert hos oss.

Det finnes minst 14 bardehvalarter. Sju av dem er registrert i farvannene våre. Den største hvalen er blåhvalen, hvor man har målt lengder på over 33 meter og vekt på over 170 tonn. Hos oss er nisa den minste hvalarten med en maksimallengde på 1,5-1,8 meter.

I dag driver Norge kommersiell fangst på vågehval.
 

Fakta om blåhval

Navn: Balaenoptera musculus
Familie: Balaenopteridae - finnhvalfamilien
Størrelse: Blåhval er verdens største dyr, og under fangsten i Sørishavet ble det målt eksemplarer over 33 meter lange og anslåtte vekter opp mot 190 tonn. I Nord-Atlanteren er maksimalstørrelsen mindre.
Levetid: Usikkert, men det er ikke usannsynlig at enkeltindivider kan bli opptil 100 år.
Leveområde: Finnes i alle verdenshav, men er fåtallig. I våre farvann kan den sees regelmessig om sommeren ved Jan Mayen og vest av Spitsbergen. I Nordøstatlanteren er den mest tallrik sør og vest av Island (Danmarksstredet). Blåhval teller antakelig om lag 1000 individer i Nord-Atlanteren, og trenden synes å være positiv.
Føde: Krill (forskjellige arter av små krepsdyr, euphausider).
Særtrekk: Blåhvalen er også i historisk perspektiv jordas største dyr. Kalven er om lag 7 meter og veier 2,5 tonn ved fødselen.
 

Blåhval

Fakta om spekkhogger

Navn: Orcinus orca
Familie: Delphinidae - delfinfamilien
Andre navn: Staurhval, killer whale, orca (engelsk)
Størrelse: Hann 6-9 meter og ca. 6 tonn, hunn 5-7 meter og ca. 4 tonn
Levetid: Hann ca. 30 år, hunn ca. 50 år
Leveområde: I alle verdenshav. Spesielt kjent hos oss er forekomstene som har vært knyttet til sildas overvintring i Vestfjorden. Finnes for øvrig langs kysten vår, i Nordsjøen, Barentshavet og i Norskehavet
Føde: Fisk, særlig sild
Særtrekk: Spekkhoggere er sosiale dyr som vanligst opptrer i grupper med rundt 5-15 individer.                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Spekkhoggere

Fakta om spermhval

Navn: Physeter macrocephalus
Familie: Physeteridae – spermhvalfamilien (én art)
Andre navn: Kaskelott
Størrelse: Spermhval har en betydelig kjønnsdimorfisme: Hannene når en maks størrelse på ca. 15 -18 meter og  43 50 tonn, mens hunnene kan bli opptil 12 m og 20 tonn.
Levetid: Opptil 80 år.
Leveområde: En dyphavsart som finnes i alle verdenshav. Hunnene holder sammen i familiegrupper i tropiske til subtropiske strøk, mens hannene vandrer mot polene enten som enkeltindivider (gamle hanner) eller i grupper (yngre kjønnsmodne hanner). De ser ut til å konsentrere seg i avgrensede områder. Ved norskekysten er forekomstene i Bleikdjupet vest av Andøya spesielt kjent, og danner grunnlaget for lokal hvalturisme
Føde: Fisk og blekksprut
Særtrekk: Den største av tannhvalene

Spermhval

Fakta om vågehval

Andre norske navn: Kalles også “minke”, som er blitt tatt opp i engelsk
Latinsk navn: Balaenoptera acutorostrata
Maks størrelse: 9 m lang og 5–8 tonn i våre farvann
Levetid: Minst 30 år
Leveområde: I alle verdenshav
Kalvingsområde: Trolig i varmere farvann
Føde: Plankton og fisk
Særtrekk: En av de vanskeligste hvalene å observere fordi den har uanselig blåst og bare er oppe et par sekunder av gangen

Vågehval