Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Unnslipping av fisk fra trål

Våren 2003 gjorde Fangstteknologigruppen ved Havforskningsinstituttet forsøk for å beregne hvor stor andel av torskefisk foran en kommersiell fisketrål som unnslipper under trålen.

Forsøkene ble gjort på Hjelmsøybanken og Nysleppen på 200-300 meters dyp. For å samle opp fisk som unnslapp under trålen, ble det montert oppsamlingsposer bak trålgearet.

Sannsynligheten for å unnslippe var avhengig av størrelsen (spesielt for torsk), og andelen som unnslipper er derfor avhengig av størrelsessammensetningen til populasjonen det blir fisket på. I forsøket unnslapp 28 % av torsk over og 57 % av torsk under minstemålet. De tilsvarende tall for hyse var 19 og 24 %.

I oppsamlingsposene ble det observert mange fisk med skjellavskrapninger med underliggende bloduttredelser i vevet. Avskrapningene hadde form av bånd på tvers av fisken og samsvarer med videoobservasjoner som viste at mange fisk ble overkjørt av gearet.

~ se videoklipp av forsøket og hovedresultatene (mpg-fil, 127,5 MB)