Hopp til hovedteksten
Multisampler
Utskriftsvennlig versjon

Multisampler

MultiSampler systemet består av en enhet med tre poser /nett som knyttes til en trål som erstatning for den ordinære posen. Hver av posene er utstyrt med to stålskinner som gjør det mulig å montere disse på rammeverket i lukket eller åpen posisjon.

Hver pose er påmontert en stålskinne (nettprofil) oppe og nede. Disse nettprofilene blir koblet til en utløserenhet og låst i øvre posisjon på MultiSampler rammen. Når nettprofilene blir utløst og beveger seg fra øvre til nedre posisjon, passerer de nettbryter som gir "beskjed" til elektronikk om at nettutløsning har funnet sted. Denne beskjeden blir videresendt til skipet via den hydroakustiske kommunikasjonslinken.
 

1. MultiSampler ramme

2. Poser/mellomstykke

3. Utløserenhet

4. Nettbryter (Response switch)

5. Kabling 

6. Hydroakustisk link (HCL)

Mekanismen (utløserenheten), som gjør det mulig å åpne og senere lukke posene er drevet av en 24-V motor som videre er styrt fra fartøyet over en hydroakustisk link (HCL). Dette er en toveis kommunikasjonslink, der den ene transduser (sender/mottaker) er plassert i skipsskroget og den andre på MultiSampler rammeverk. Styringsenheten(HCL-1), består av en dekksenhet, PC med nødvendig programvare og transducer som er montert i skutebunn eller senkekjøl. Den andre delen av kommunikasjons- og styresystemet (HCL-2) er montert på MultiSampler rammeverket og består av en batterienhet, elektronikkenhet og transducer. Kommunikasjonslinken (HCL) brukes for presentasjon, kontroll og lagring av data fra MultiSampler. Vi kan for eksempel hente opp opplysninger som batterispenning, avstand og vinkel på rammeverket. Denne skal være nærmest mulig 45< normal>

Multisampler.JPG