Hopp til hovedteksten
Flyndresnurrevad1
Fangst med flyndresnurrevad.
Foto: Olafur Arnar Ingolfsson
Utskriftsvennlig versjon

Flyndresnurrevad

Havforskningsinstituttet har i prosjektet "Fangstkontroll i snurrevad" hatt ett delprosjekt med det som formål å kunne fiske flyndre (rødspette og lomre) uten bifangst av torskefisk. Vi har kommet frem til en funksjonell løsning med å utnytte atferdsforskjeller på torske- og flyndrefisk.

Vi har fått laget en flyndresnurrevad med veldig lav vertikal åpning (60 - 70 cm). Før uttesting på fiskefelt var vi med snurrevaden i full skala i forsøkstanken i Hirtshals hvor en prototype ble modifisert til å tilfredsstille krav om form og åpning.
 
Snurrevaden er symmetrisk topanels not, med maksimum omkrets på 84 masker i 140 mm maskevidde og en telnelengde (lengde på head- og fiskeline) på under 10 m mellom vingespisser. På noten har vi i noen av forsøkshalene montert 2 x 20 m lange vinger med en vertikal høyde på 50 cm. Vingene påvirker ikke åpningen men bidrar sannsynligvis til bedre fangsteffektivitet på flyndre. På selve noten er det ikke nødvendig å ha fløyt, vi har kun brukt 1 x 1 L (1 Kg) oppdrift. På vingene har vi montert flere fløyt for å sikre at de står godt.
 
Fra tanken i Hirtshals

Fra tanken i Hirtshals.

Foto: Olafur Arnar Ingolfsson
 
Vi har vært på tre ukestokt med båter under 15 meter hvor vi har testet den på flyndrefelt fra august til oktober 2015. Sekker med kvadratiske masker ble brukt.
• 1 uke med ”Molinergutt” ved Karmøy (Ferkingstad, Sandve)
• 1 uke med ”Hornsund” på felt ved Hammerfest og Sørøya.
• 1 uke med ”Rubin” i og ved Syltefjord og Makkaursandfjord.
 
På disse toktene har vi fisket på dagtid både med flyndresnurrevaden og båtene sine egne snurrevadnøter, hvor vi har bl.a. satt nøtene på gode torskeregistreringer. 
I løpet av de tre toktene har vi kun fått to torsker og en hyse i flyndresnurrevaden, flyndrefangstene har variert, de to største halene var på 600 og 1500 Kg
 
Hvis forbud mot flyndrefiske med snurrevad for båter under 15 meter er begrunnet med vern av kysttorsk, peker jeg på at vi har enkle tekniske løsninger å unngå torskefisk i fangstene. Det vil da bli opp til hver enkelt fiske å evaluere lønnsomheten i fisket, vi kan regne med at bifangst av torskefisk blir tilnærmet null.
 
Prosjektet "Fangstkontroll i snurrevad" er finansiert av Fiskeri- og havbruknæringens forksningsfond. (FHF)
 
Opptak fra "Hornsund" 6. oktober 2015.
 
 
Opptak fra "Hornsund" 7. oktober 2015.
 

 
Opptak fra Rubin fra Båtsfjord 17. oktober