Hopp til hovedteksten
Snurrevad
Utskriftsvennlig versjon

Fangstbegrensning i snurrevad

Mye fisk og effektivt redskap har i flere år ført til at norske snurrevadfartøy har fått større fangster enn de har hatt kapasitet til å håndtere. Med et nytt fangstbegrensningssystem kan fiskerne nå selv bestemme hvor stort fangsten skal være. 

Fangstbegrensningssystemet fungerer slik at det er to eller flere åpninger i snurrevaden som utvider/åpner seg når ønsket mengde fisk er fanget. Overskuddsfangst slippes ut igjen gjennom åpningene. 
 
Bak disse utslippsåpningene er en fiskelås som holder fanget fisk tilbake. Fiskelåsen hindrer at fisken flyter ut åpningene når posen er i overflaten. Et viktig kriterium for å tillate forsøk med bruk av fangstbegrensningssystemet er at overlevelsesgraden av fisk som slippes ut gjennom åpningene antas å være høy. 

Oppfølgning

Havforskningsinstituttet har gjennomført et prosjekt med støtte fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond der fangstkontroll i snurrevad har vært testet ut ved hjelp av ulike innretninger i selve snurrevadnota. 
 
Valgt løsning ble tatt i bruk i en bred forsøksordning etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Her kunne alle snurrevadfartøy som ønsket det, være med på forsøket etter en forenklet innmeldingsprosess. 

Observert og justert

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har i 2015 og 2016 vært med om bord i seks snurrevadfartøy og vært i kontakt med mange av de over 100 fartøyene som har tatt systemet i bruk. Formålet har vært å observere, filme og justere systemet for å optimalisere effekten. 
 
Hovedinntrykket er at et meste av jobben knyttet til å utvikle et fangstbegrensningssystem allerede er gjort. Det har kun vært behov for små justeringer. Håndteringsmessig har det vært en ulempe å måtte åpne for den overknytte sekken ved skutesiden og slippe fangsten bak i hovedsekken for ombordtaking. I prosjektet arbeides det derfor med utvikling av en automatisk sekkeåpner i samarbeid med teknologifirmaet Fosstech.
 
Sekkeåpneren skal åpne sekken ved hiving og slippe fangsten bak i hovedsekken. På denne måten vil ombordtaking av fisk foregå på vanlig vis, og en håper på økt overlevelse i forbindelse med levendefangst (fangstbasert akvakultur). En funksjonell prototype av sekkeutløseren har nå vært utprøvd og forventes i produksjon før 2017.
 

Beskrivelse av systemet

Der skal være minst to utslippsåpninger. Disse skal være plassert i forlengelsens over- og/eller underpanel som vist på figur. Åpningene skal ha minimum totallengde på 2 meter og en minimum bredde på 3 masker med minimum 130 mm maskevidde. Hullet skjæres med rettskårne masker (N-retning), og med tre stolper (AB-kutt) til en spiss både framme og bak. 
 
Langs kantene på åpningene anbefales det å feste tråd/tau som er 10 % kortere enn selve omkretsen på åpningen, men lysåpningen skal ikke være mindre enn 1,8 meter. Hullene plasseres maksimum 1 meter fra forkant av fiskelåsen. Begge/alle åpningene skal plasseres like langt bak i snurrevadens forlengelse målt fra skråskåren belg til forkant av utslippshullene.
 
Lengden målt i antall masker fra overgangen belg til utslippshullene skal ikke overskride halve omkretsen på forlengelsen. For å redusere slitasjen i for- og bakkant av utslippshullene kan det lages forsterkning foran og bak utslippshullet. Velger en å lage en leis så kan en ta inn to masker i denne leisen og ca. én meter for-/bakover.

Fiskelås og diamantmasket sekk

Bak utslippsåpningene skal det være en fiskelås. Fiskelåsen skal være en sylinder av nett som kan ha mindre maskevidde enn 130 millimeter. Fiskelåsens omkrets skal ikke være mindre enn omkretsen på forlengelsen/sekken som den plasseres i. De fremste maskene på fiskelåsen er sydd  mot maskene i forlengelse/sekk, ellers er nettsylinderen ikke festet. Fiskelåsens lengde skal være mellom 2 og 3 meter tilpasset nettseksjonens omkrets, og det skal tres tau rundt fiskelåsen, minimum en og 1,5 meter fra fiskelåsens forkant. For optimal funksjon bør ikke tauet være lengre enn 25 % av strakt omkrets av forlengelsen. Tauet tres gjennom maskene på sylinderen og gjennom leisene (en på hver side) på sekken/sekkeforlengelsen. Alternativt kan ringer eller masker sys på sylinderen som tauet kan tres igjennom. Fiskelåsens forkant skal ikke ha større avstand til utslippshullenes bakre del enn 1 meter.