Hopp til hovedteksten
Antarktisk krill
Foto: Cecilie Broms Årnes
Utskriftsvennlig versjon

Dyreplankton

Dyreplankton er en samlebetegnelse på mange ulike virvelløse dyr som i hele eller deler av livssyklus befinner seg i de frie vannmassene. Eksempler: hoppekreps, amfipoder, muslingkreps, reker og krill. Flere av disse artene er rovdyr som beiter på andre dyr,  mens andre, for eksempel raudåte, har planktonalger som hovedføde.

Plankton

Ordet plankton er opprinnelig gresk og betyr "det som svever". Plankton er en fellesbetegnelse for flere ulike organismer som lever i åpne vannmasser, både små dyr og encellede organismer med evne til fotosyntese. De har til felles at de har liten svømmeevne og lar seg drive med strøm og bølger.

Kontaktpersoner

Padmini Dalpadado
936 34 035
Tone Falkenhaug
975 21 662
Tor Knutsen
55 23 85 76
Webjørn Melle
930 04 245