Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fugløya-Bjørnøya snittet

Fugløya-Bjørnøya snittet er lokalisert i sørvestlige delen av Barentshavet. Snittet starter utenfor Fugløykalven i Karlsøy kommune og strekker seg nordover til N 74° 15’, E19° 10’, rett sør av Bjørnøya. Det dekker kystvann og atlantisk vann som strømmer sørfra inn i Barentshavet, i tillegg til at snittet dekker kaldere vannmasser som strømmer ut i den nordlige delen av Bjørnøyrenna. Temperaturvariasjonen i snitte er en god indikator på variasjonen av det marine klimaet i sørvestlige og sentrale Barentshavet.

Regelmessige observasjoner startet i 1964. I begynnelsen, ble det kun tatt en gang i året (sent august/ tidlig september). Fra 1977, er det tatt regulære observasjoner 6 ganger i året (januar, mars, april/mai, juni, august og oktober/november).

Indekser av temperatur og saltholdighet i atlantisk vann lages ved midling av dataene mellom 50 and 200 m dyp. Middelområdet er mellom N 71° 30’ og N 73° 30’ (Figur 1).

Fugløya-Bjørnøya snittet

Figur 1: Figuren viser et eksempel på temperaturmålinger i Fugløya-Bjørnøya snittet. Horisontalaksen angir stasjonsnummer, og vertikalaksen angir dyp. Det sorte rektanglet angir område for beregning av indeksen for temperatur og saltholdighet av Atlantisk vann.

 

Siter denne siden:
Havforskningsinstituttet. Tidsserie for temperatur og saltholdighet fra Fugløya-Bjørnøyasnittet Sist oppdatert 27.10.2016. Informasjonen på denne siden kan i sin helhet eller delvis gjengis og/eller spres, forutsatt at det refereres til denne siden.

Fakta: Hydrografiske snitt

Hydrografiske snitt er en målemetodikk som går ut på å gjøre målinger på en linje etter hverandre. Det er et kompromiss mellom få posisjoner med hyppige målinger, og større område med mange posisjoner - men sjeldnere måling, og legges normalt på tvers av viktige strømmer.

Les mer